Vlada: Odluka o davanju suglasnosti za povjeravanje obavljanja sporednih djelatnosti manjeg opsega u luci nautičkog turizma Marina Kaštela

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Marina Kaštela, za povjeravanje obavljanja sporednih djelatnosti manjeg opsega drugim pravnim osobama u luci posebne namjene, luci nautičkog turizma Marini Kaštela.

Naime, na temelju članka 26. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ovlaštenik koncesije koji je dobio koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost davatelja koncesije u cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra.