Uspješno okončana akcija "Sigurnost na moru 2014"

 

Pomorska akcija pojačanog nadzora sigurnosti plovidbe kodnoga naziva „Sigurnost na moru 2014“ i ove godine je već tradicionalno istodobno provedena u jeku turističke sezone na razini svih osam lučkih kapetanija i njihove 72 ispostave, na gotovo cijelome području nadzora plovidbe hrvatskim dijelom Jadrana, a započela je jučer, 26. srpnja u 10 sati i trajala je do 20 sati navečer.

Akciju je u zadarskom arhipelagu pratio ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić, dok je njegov zamjenik, Zdenko Antešić akciju pratio na riječkome plovnom području.

Djelatnici svih lučkih kapetanija tijekom jučerašnjeg nadzora obavili su brojne preglede više tipova plovila, te su sudionike u pomorskome prometu upozorili na brojne uočene nedostatke, uputili opomene ali i izrekli prekršajne kazne u ukupnom iznosu od 71.693,00 kuna.

I u ovogodišnjoj akciji zabilježen je nažalost kao najčešći, a ujedno i najopasniji prekršaj glisiranje morem unutar 300 metara od obale, što je iznimno opasna radnja po kupače ali i druge sudionike u pomorskom prometu, budući da je u tome pojasu često povećana brojnost plovila u pokretu i na sidru, što lako može dovesti do sudara plovila ili naleta na kupače i time do tragičnih posljedica, stoga se u najvećem broju slučajeva prekršiteljima ne izriču opomene već im se izriču najviše zakonom dopuštene novčane kazne zbog nedopuštenoga glisiranja nedaleko obale, što je i svojevrsna prevencija nesavjesnima za slično ponašanje ubuduće.

Uz glisiranje blizu obale kao drugi najčešći prekršaj evidentirana je nepotpuna dokumentacija vlasnika plovila, dok su u manjem broju zabilježeni prekršaji i propusti u vidu prekrcanosti plovila, nepotpunoj opremi ili nepoznavanju osnovnih propisa i normi u plovidbi morem.

Cilj ove akcije bio je i nadzor plaža i kupališta, nadzor koncesijskih odobrenja za iznajmljivače plovila, nadzor putničkih plovila te nadzor nad onečišćenjem od strane polovila i njihovih vlasnika, posebno iz razloga što tijekom sezone Jadranom plovi u prosjeku oko 170 tisuća charter plovila,  30 tisuća sportskih i rekreativnih plovila, a u jadranske luke uplovljava ukupno oko 100 tisuća brodova. Upravo iz razloga višestruko povećanoga pomorskog prometa tijekom sezone djelatnici kapetanija su u jučerašnjoj akciji ukazali i ono što rade tijekom cijele sezone, a to je da sa posebnom pažnjom prate da li sudionici u pomorskom prometu poštivaju odredbe koje se odnose ne samo na sigurnost plovidbe morem nego i njegovu zaštitu, te se provjeravalo da li se suzdržavaju  od nepotrebnog onečišćenja mora ispuštanjem balastnih voda, otpada s brodova i plovila, te da li onečišćuju obalu i uvale, što je nažalost također učestalo negativno ponašanje kako vlasnika brodova, tako i korisnika chartera.

Akcija „Sigurnost na moru 2014“ kao i svake godine bila je koodinirana sa svim službama i tijelima koja iz vlastitih nadležnosti prate pomorski promet, tako je i jučer Služba za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS) tijekom trajanja akcije pružala podršku sudionicima akcije dojavama o uočenim područjima pojačanog prometa plovila, uočenim prekršajima u plovidbi, neidentificiranim i identificiranih pomorskim objektima, a posebice o slučajevima glisiranja preblizu obale.Akcija je okončana jučer u 20 sati, do kada u područjima nadzora svih osam lučkih kapetanija nije zabilježen niti jedan teži slučaj nesreće na moru, o čemu donosimo rezultate u prilogu:
 
  AKCIJA "SIGURNOST NA MORU 2014" - 26.07.2014
  Broj izvršenih pregleda Brodovi Domaće brodice Strane brodice Strane jahte Domaće jahte Utvrđeni prekršaji ukupno Izrečena novčana kazna Naplačene novčane kazne
LK PULA 20 1 14 5 0 1 1 1 100 kn
LK RIJEKA 95 1 11 38 0 0 14 14 3.653 kn
LK SENJ 31 0 28 52 0 0 8 8 7.500
ŠIBENIK 19 0 8 7 1 3 5 5 5.000
LK ZADAR 60 1 20 33 12 4 12 12 14.800 kn
LK SPLIT 67 11 21 23 7 5 29 29 35.640 kn
LK PLOČE 14 0 5 0 8 1 3 3 2.500
LK DUBROVNIK 28 1 12 9 5 1 4 4 2.500 kn
UKUPNO 306 14 107 158 28 14 76 76 71.693 kn