Na Hvaru spašeno 100 brodolomaca, zbog olujnog nevremena jučer obavljen niz akcija traganja i spašavanja na moru

 

Zbog jakoga nevremena praćenoga vjetrom i kišom sa ponedjeljka na utorak Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) koordinirala je cijeli niz akcija traganja i spšavanja na moru.

Tijekom noći, 22. srpnja uslijed jakog nevremena na splitskom i dubrovačkom području nadzora plovidbe Središnjica je koordinirala u desetak TiS akcija, a u većini slučajeva radilo se o nasukanjima plovila, prilikom čega srećom nije bilo ozlijeđenih osoba.

U području nadležnosti Lučke kapetanije Split u akcije su isplovila tri plovila: „Marijan“, „5-ST“ i „Filo“, dok je u području nadzora Lučke kapetanije Dubrovnik u akcijama sudjelovao brod „Danče“ i plovila Pomorske policije Split i Dubrovnik.

Prva akcija traganja i spašavanja dogodila se tijekom noći u 2.10 sati kada je Srdišnjica zaprimila poziv pogibelji od posade jedrilice o članu posade koji je nestao u olujnome moru kod otoka Drvenika. Odmah po dojavi u akciju su isplovili djelatnici splitske Kapetanije koji su nedugo po dolasku na dojavljenu poziciju nestalu osobu pronašli i izvukli iz mora na jedrilicu. Očevidom je utvrđeno da se na jedrilici u vlasništvu hrvatske charter tvrtke nalazi pet članova posade, od toga četiri austrijska državljana (roditelji i dvoje maloljetne djece) i jedan srpski državljanin, LJ. N. (rođen 1975. godine), koji je upao u more sa tendera dok je pokušavao odtegliti jedrilicu na drugu poziciju sidrenja, gdje je pretpostavio da je manja opasnost od nasukanja uslijed jakoga nevremena. Nitko nije ozlijeđen niti ima onečišćenja mora.

Istovremeno se na otoku Šolti na poziciji u uvali Livka nasukala jedrilica dužine 12 metara u vlasništvu hrvatske charter tvrtke sa jednom osobom, njemački državljanin, koji u ovoj nesreći nije ozlijeđen. Djelatnici splitske kapetanije neozlijeđenoga njemačkog brodolomca prekrcali su na službeno plovilo. Osim matrijalne štete na plovilu nije uočeno zagađenje mora, a vlasniku jedrilice naloženo je komercijalno odsukavanje čim to dopuste vremenski uvjeti.

Treća akcija traganja i spašavanja uslijedila je nakon što je Središnjica zaprimila poziv pogibelji sa jedrilice koja se nasukala kod otoka Brača, kamo su isplovili djelatnici splitske Kapetanije te na poziciji u uvali Lozna, kod mjesta Sutivan pronašli jedrilicu naziva „Moon Shadow“, u vlasništvu hrvatske charter tvrtke. Na nasukanoj jedrilici koja je uslijed jakoga nevremena bačena na hridi pronađen je jedan neozlijeđeni član posade. Kako zbog jakoga nevremena nije bilo moguće pristati bliže, a djelatnici Kapetanije procjenili su položaj plovila sigurnim od daljnjega oštećivanja, jedinome članu posade naloženo je pričekati smirivanje nevremena. Komercijalno odsukavanje uslijedilo je jučer u prijepodnevnim satima. Nije zabilježeno onečišćenje mora.

U viškoj luci tijekom iste noći uslijed jakoga nevremena došlo je do zapetljaja sidrenih lanaca nekoliko plovila, te su u pomoć pristigli službenici Pomorske policije koji su službenim plovilom pomogli razmrsiti sidra i osigurati plovila na vezovima. Nije bilo ozljeđenih, no zabilježena je materijalna šteta na nekoliko plovila, ali bez onečišćenja mora.

Slijedeća TiS akcija uslijedila je nakon poziva u Središnjicu o nasukanju motorne jahte južno od otoka Hvara kamo su odmah po dojavi isplovili djelatnici splitske Kapetanije. Dolaskom na poziciju nasukanja kod otočića Šćerdo ustanovili su da se nasukala motorna jahta naziva „Saphiso II“, dužine 12 metara u vlasništvu hrvatske charter tvrtke. Na jahti se nalazilo šest članova posade, od toga četvero čeških i dvoje slovačkih državljana od kojih srećom nitko nije ozlijeđen. Djelatnici Kapetanije prekrcali su brodolomce na službeno plovilo i prevezli ih na sigurno. Nije zabilježeno onečišćnje mora na poziciji nasukanja, a vlasniku jahte izdan je nalog za komercijlano odsukavanje.

Posljednju akciju na području splitskoga nadzora plovidbe Središnjica je koordinirala sa nadležnom Lučkom Kapetanijom Split slijedom dojave o nasukanju velikoga broja plovila na otoku Hvaru, u valama Paklenih otoka gdje se nasukalo 20 plovila različitoga tipa (brodica i motorne jahte), te su dojavljena i dva sudara plovila. Djelatnici splitske Kapetanije uz pomoć kolega iz lučkih ispostava Hvar i Milna na poziciji nasukanja uspješno su spasili ukupno 100 brodolomaca, a u pomoć su priskočili i mještani vlastitim plovilima. Među svim nasukanim plovilima tri su u stranome vlasništvu, dok su ostala nasukana plovila u vlasništvu hrvatskih charter tvrtki. Unatoč velikome broju gotovo istovremeno nasukanih plovila, kao i sudarima koji su se dogodili zbog iznimno jakoga nevremena na moru, nitko od brodolomaca nije ozlijeđen, a nije zabilježeno niti onečišćenje mora.

Nakon smirivanja nevremena sve brodice i jahte su jučer tijekom dana odsukane i osigurane na vezovima, osim jedne jedrilice koja je ostala nasukana na ulazu u Palmižanu. Kapetanija u koordinaciji sa ispostavama obavlja očevidne radnje povodom masovnih nasukanja koja su se događala u vremenu od 2.00 do 6.00 sati ujutro, jučer 22. srpnja.

Na području nadzora plovidbe Lučke kapetanije Dubrovnik tijekom jučerašnjega dana obavljena je jedna akcija traganja i spašavanja. Djelatnici dubrovačke Kapetanije po dojavi Središnjice isplovili su brodom „Danče“ na poziciju nasukanja u uvalu Marčuleti, jugoistočna strana Pelješca, gdje se nasukala privatna brodica naziva „Velebit“, dužine devet metara sa dvije neozlijeđene članice posade, jedna hrvatska državljanka ujedno i vlasnica plovila i jedna španjolska državljanka. Djelatnici dubrovačke Kapetanije ustanovili su da je brodica u plovnome stanju uz manja oštećenja trupa, a članice posade odbile su prekrcati se na službeno plovilo, te su djelatnici Kapetanije vlasnici plovila naložili komercijalno odsukavanje čim to dopuste vremenski uvjeti. Onečišćenje mora na poziciji nasukanja nije uočeno.