Vlada dala suglasnost za zaduženje Hrvatskim cestama za potrebe financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenje kreditnih obveza u 2014. godini

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod zajednice ponuditelja: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Erste & Steiermaerkische Bank d.d., Rijeka, Sberbank d.d., Zagreb, Societe-Generale-Splitska banka d.d., Split i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, za potrebe financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenje kreditnih obveza u 2014. godini te je na istoj sjednici usvojila i Odluku o davanju državnog jamstva u korist zajednice ponuditelja: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Erste & Steiermaerkische Bank d.d., Rijeka, Sberbank d.d., Zagreb, Societe-Generale-Splitska banka d.d., Split i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o.

Hrvatske ceste d.o.o. zatražile su od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture pokretanje postupka za donošenje Odluka o kreditnom zaduženju u iznosu od 180 milijuna eura koji je namijenjen za financiranje građenja i održavanja državnih cesta i podmirenje kreditnih obveza u 2014. godini, a sukladno financijskom planu Hrvatskih cesta d.o.o. za 2014. godinu.

Bitno je napomenuti da donošenje ovih Odluka neće imati utjecaj na rashode i izdatke Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i dalje.

Hrvatske ceste d.o.o. obveze po predmetnom kreditu u iznosu od 180.000.000,00 eura, kao i obveze po ostalim kreditima planiraju podmirivati iz vlastitih prihoda, uglavnom prihoda od naknada za gorivo, kao i iz sredstava dobivenih kreditima ugovorenim u okviru odobrenog deficita.