SKUPŠTINA MARE NOSTRUM: Od iduće godine na državi financiranje ukrcaja vježbenika palube i stroja na brodove

 

U skladu sa Smjernicama za državne potpore brodarstvu u idućoj bi se godini na prijedlog brodara trebala osigurati sredstva za ukrcaj vježbenika palube i stroja na brodove, između ostalog zaključeno je na jučerašnjoj Skupštini Mare Nostruma na kojoj su sudjelovali ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić i zamjenik ministra Zdenko Antešić.

Brodari su kao značajnu administrativnu prepreku i razlog neatraktivnosti hrvatske zastave istaknuli nedostatak elektroničkog upisnika brodova, te spor i neujednačen postupak upisa u upisnike  brodova. Brodari se često susreću s različitom praksom pojedinih lučkih kapetanija u provedbi upisa u upisnike brodova, a pri tom još i postupak predugo traje, posebice u usporedbi s  neki drugim pomorskim državama. Kao pozitivan primjer istaknuta je lučka kapetanija Rijeka, pa brodari predlažu da se upisnici koncentriraju na manji broj lučkih kapetanija ili da se potpuno centraliziraju, te da se osigura stručan i efikasan servis 24 sata dnevno. Ministar je podržao ovaj zahtjev  brodara, te obećao skoru modernizaciju sustava.

Ukrcaj kadeta i vježbenika stroja jedna je od obaveza koje proizlaze iz primjene pravila o porezu po tonaži. No, to je i pitanje od izuzetne društvene važnosti jer je to jedini način koji mladim ljudima omogućava da nakon školovanja otpočnu sa pomorskom karijerom. Hrvatski brodari su spremni ukrcavati i veći broj kadeta i vježbenika, ali očekuju financijsku podršku države, kako je to predviđeno i EU Smjernicama za državne potpore brodarstvu. Ministar je istaknuo da Ministarstvo prepoznaje značaj ovog projekta, te da će se u suradnji sa Mare Nostrumom pristupiti izradi Programa, temeljem čega će za to biti osigurana sredstva u Državnom proračunu za 2015. godinu.

Skupština Mare Nostruma je još jednom izrazila podršku nastojanjima Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture da se u procesu privatizacije značajnog hrvatskog brodara,  trgovačkog društva Jadroplov iz Splita osigura kontinuitet poslovanja  i rast  njegove osnovne djelatnosti, brodarstva. Jednako tako, Mare Nostrum smatra da bi izuzetno važno bilo budućeg vlasnika obvezati na zapošljavanje hrvatskih pomoraca koji su izloženi konkurenciji jeftinijih pomoraca s Dalekog istoka, kao i nastavak izobrazbe mladih pomoraca te zadržavanje brodova pod hrvatskom zastavom, a sukladno europskim pravilima kojima je uređen porez po tonaži.

Brodari su ukazali na nedostatak programa namijenjenog financiranju brodarstva, posebice izgradnje brodova kakav postoji u drugim pomorskim državama, a najčešće se provodi putem razvojnih banaka. Hrvatsko brodarstvo i hrvatska brodogradnja trebaju programe poput onih koji danas u Hrvatskoj postoje u području turizma, istaknuo je Dragutin Pavletić, direktor Uljanik Plovidbe iz Pule. Mare Nostrum predlaže da nadležno Ministarstvo u suradnji s HBOR-om donese odgovarajući program za financiranje brodarstva, uvažavajući pravnu stečevinu EU i specifičnosti ove industrije.

Na sjednici Skupštine razgovaralo se i o primjeni Pravilnika o porezu po tonaži i upitima koje je s tim u vezi po pojedinim odredbama postavila Europska komisija. Brodari smatraju da je usvojen model dobar i stimulativan za brodare, pa predlažu da njegove  izmjene budu minimalne i usmjerene samo na ona pitanja u kojima se uistinu utvrdi nesukladnost sa pravnom stečevinom.

Skupština je prihvatila i osnovnu platformu za pregovore sa Sindikatom pomoraca o Nacionalnom kolektivnom ugovoru za međunarodnu plovidbu, te imenovala pregovarački odbor za pregovore o kolektivnom ugovoru za pomorce u linijskom prijevozu u nacionalnoj plovidbi.

Skupština se zahvalila na dvogodišnjem radu dosadašnjem predsjedniku Skupštine  Anti Marasu, direktoru JPS-a kojem je istekao mandat, te za novog predsjednika Skupštine izabrala Peru Kulaša, predsjednika uprave Atlantske plovidbe Dubrovnik. Za zamjenika predsjednika izabran je Mario Pavić, predsjednik uprave Tankerske plovidbe Zadar.