U Opatiji održan 2. sastanak Odbora za praćenje OPP 2007.–2013.

 

U četvrtak, 12. lipnja u Opatiji je održan drugi sastanak Odbora za praćenje Operativnog programa Promet 2007.–2013. (OPP), kojim su predsjedali Marko Lončarević, pomoćnik ministra za infrastrukturu i fondove EU i Dubravka Đurkan Horvat, načelnica Sektora za fondove EU kao Upravljačkog tijela OPP-a. Ispred Europske Komisije sastanku su nazočili Raphael Goulet i Robert Szucs, iz Opće uprave za regionalnu politiku te Lia Potec iz Opće uprave za promet, Richard Masa iz Predstavništva Europske komisije u RH te predstavnici Europske investicijske banke i JASPERS tima.

Prilikom otvaranja sastanka pomoćnik Lončarević istaknuo je pozitivan trend u provedbi OPP-a što je dokazano ispunjenjem n+3 pravila u 2013. godini te je napomenuo kako su se tijela u sustavu upravljanja i kontrole OPP-a pripremala za prvo financijsko razdoblje korištenja strukturnih fondova, a to obuhvaća pripremu institucionalnog okvira, sustava, strateških i programskih dokumenata i projekata. „Ukupno je potpisano 30 ugovora ukupne vrijednosti 100.846.011,80 eura što iznosi 36,17 posto ukupne vrijednosti Operativnog programa Promet 2007.-2013. (278.803.890,00 eura), a od toga ih je završeno 11. Od prošlog sastanka Odbora za praćenje ugovorena su još dva projekta, a jedan je završen. Također su otvorena četiri poziva za dostavu ponuda, a potpisna su tri grant ugovora i zaposleno je devet djelatnika.“ - rekao je pomoćnik Lončarević dajući kratki pregled provedenih aktivnosti Upravljačkog tijela te naglasio kako je Europska komisija 10. travnja 2014. godine prihvatila dostavljene dokumente o procjeni sukladnosti i složila se da je sustav upravljanja i kontrole uspostavljen za Operativni program promet 2007.-2013. u skladu s odredbama članaka 58. do 62. Uredbe (EZ) br. 1083/2006.

Status provedbe projekata koji se financiraju u sklopu Operativnog programa predstavila je Dubravka Đurkan Horvat koja je istaknula kako se u Prioritetnoj osi 1: Modernizacija željezničkog sustava u RH i priprema projekata u prometnom sektoru trenutno provodi 10 projekata, četiri su završena dok ih je šest u pripremi. U drugoj prioritetnoj osi: Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj provode se tri projekta, četiri su završena, a tri u pripremi dok je u trećoj prioritetnoj osi: Tehnička pomoć u provedbi šest projekata, a planiraju se ugovoriti još tri.

Zrinka Ivanović Kelemen, voditeljica Službe za fondove EU HŽ Infrastrukture detaljnije je predstavila projekte i aktivnosti HŽ Infrastrukture, kao korisnika prve prioritetne osi, a Boris Majić, direktor Sektora EU projekata i programa Hrvatskih cesta, projekte koji se pripremaju u sektoru cestovnog prometa. Po prvi put sastanku su nazočili i službeno ga otvorili prezentacijom, predstavnici grada  Rijeke koji su iznijeli viziju suvremenog urbanističkog i prometnog planiranja Grada Rijeke.

Sastanku Odbora za praćenje Operativnog programa Promet 2007.–2013. održanom u Opatiji prethodio je obilazak Luke Rijeka, gdje su predstavnici Europske komisije, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, kao koordinacijskog tijela te predstavnici Ministarstva financija kao tijela za ovjeravanje, ARPA-e kao tijela za reviziju i Središnje agencije za ugovaranje programa i projekata EU (SAFU), kao posredničkog tijela razine 2 imali priliku u vožnji brodom razgledati lučko područje i kontejnerski terminal Brajdicu, te čuti sve planirane aktivnosti Luke Rijeka poput izgradnje Zagrebačke obale i Delte.

Sudionike sastanka u obilazak su proveli predstavnici Lučke uprave Rijeka, ravnatelj Vlado Mezak, pomoćnik ravnatelja Goran Lajnert, Vojko Kocijan, rukovoditelj Sektora za Europske poslove i međunarodnu suradnju i Sniježana Papeš, rukovoditeljica Sektora za marketing.