Uputa o načinu ostvarivanja tekućih pomoći za razvoj riječnog prometa za jedinice lokalnih i regionalnih samouprava