Vlada usvojila Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu i Izvješće o radu Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu za 2013. godini

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu i zaključkom prihvatila Izvješće o radu Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu za 2013. godini.

Nacionalnim programom sigurnosti u zračnom prometu detaljnije se definiraju ključni parametri i čimbenici sigurnosti zračnog prometa. Konačni cilj je uspostaviti jasan proces upravljanja sigurnošću zračnog prometa u RH kao i proces upravljanja rizicima kako bi se postiglo kontinuirano unaprjeđenje sigurnosti u odvijanju zračnog prometa.

Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za upravljanje sigurnošću zračnim prometom predstavlja pregled aktivnosti poduzetih i pokrenutih u 2013. Sve aktivnosti se odvijaju s konačnim ciljem uspostave učinkovitog i izrazito sigurnog sustava zračnog prometa u RH te su u to uključeni svi vojni i civilni čimbenici.