HAKOM odabrao nove ideje za razvoj aplikacija

 

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) donijela je odluku o odabiru pet idejnih rješenja softverskih aplikacija i usluga za poticanje i ujednačavanje razvoja širokopojasnosti na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima.

U dosad provedenim javnim pozivima HAKOM je prikupljao idejna rješenja iz područja zdravstva, obrazovanja, zaštite i spašavanja, e-sigurnosti, obrazovanja, poljoprivrede, e-trgovine i e-vlade, a posebnost ovog trećeg javnog poziva je da su prvi puta prikupljana idejna rješenja iz područja e-pravosuđa i humanih djelatnosti. Osim odabranih ideja, HAKOM je zaprimio i druga dobra idejna rješenja ali, zbog ograničenosti financijskih sredstava, odabrane su one ideje za koje se smatra da će najuspješnije doprinijeti razvoju gospodarstva i kakvoće života u Republici Hrvatskoj. Tvrtke i građani čije su ideje izabrane, a ujedno nisu i ciljani korisnik, prema uvjetima javnog poziva bit će nagrađene s pet tisuća kuna.

Odabrane ideje će se realizirati javnim nadmetanjima, čim se stvore uvjeti za pokretanje natječaja, odnosno kada se izradi potrebna natječajna i tehnička dokumentacija za pojedinu aplikaciju.

Popis svih pristiglih ideja s predlagateljima, kao i onih koje su odabrane za realizaciju, može se pronaći na poveznicama:

odluka: http://www.hakom.hr/default.aspx?id=45

konačna lista: http://www.hakom.hr/default.aspx?id=50