Vlada: Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o produženju roka trajanja prvenstvene koncesije dodijeljene trgovačkom društvu Luka Zadar d.d.

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o produženju roka trajanja prvenstvene koncesije dodijeljene trgovačkom društvu Luka Zadar d.d., kojom se daje suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar, te se produžuje prvenstvena koncesija društvu Luka Zadar d.d. na daljnjih 25 godina.

Sukladno članku 67. stavku 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama lučka uprava može iznimno, na zahtjev ovlaštenika, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, za prvenstvenu koncesiju produžiti rok trajanja koncesije do ukupno 50 godina,a u slučaju da nove investicije to gospodarski opravdavaju i/ili ako nastupi viša sila.

Upravno vijeće Lučke uprave Zadar je na svojoj sjednici održanoj 24. veljače 2014. godine, temeljem zahtjeva ovlaštenika prvenstvene koncesije za produženjem prvenstvene koncesije, donijelo Odluku o produženju roka trajanja prvenstvene koncesije dodijeljene trgovačkom društvu Luka Zadar d.d., te zatražilo suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

U navedenom slučaju produženje koncesije opravdava se novim investicijama, a ukupna planirana vrijednost investicije je 215.750.000,00 kuna.

Investicije se odnose na gradnju novih građevina i objekata lučke podgradnje i nadgradnje, modernizaciju i održavanje objekata lučke nadgradnje, nabavu prekrcajne opreme, i ostale lučke opreme, ulaganja u radne površine, te u zaštitu okoliša.

Ukupna dosadašnja ulaganja u lučko područje trgovačkog društva Luka Zadar d.d. (od srpnja 2002. do danas) iznose 23.213.450,74 kune.