HAKOM proveo javno otvaranje ponuda za aplikaciju "METAREGISTAR"

 

Istekom roka za dostavu ponuda u sklopu osmog javnog nadmetanja za izradu društveno korisnih aplikacija HAKOM je proveo javno otvaranje ponuda. Pristiglo je osam ponuda za izradu aplikacije „METAREGISTAR“, koja će omogućiti planiranje i upravljanje informacijama te pridonijeti interoperabilnosti i koordinaciji u izgradnji i razvoju državne informacijske infrastrukture, a posebno sustava javnih registara. Svrha uspostave sustava za upravljanje državnom informacijskom infrastrukturom je ostvarivanje pretpostavki za realizaciju cjelovitih međuinstitucionalnih usluga te razvoj i podrška interoperabilnosti kompleksnih elektroničkih usluga, odnosno povezivanje IT sustava javne uprave.

Izradom aplikacija želi se doprinijeti bržem razvoju „širokopojasnog ekosustava“ – širokopojasnih mreža, aplikacija od koristi stanovništvu i informacijske infrastrukture poput poslužitelja i korisničkih terminala. Dosad je HAKOM pokrenuo izradu internetskih aplikacija iz područja zdravstva, zaštite i spašavanja, obrazovanja, poljoprivrede, e-trgovine i e-vlada usluga.