Zamjenik ministra Zdenko Antešić u posjetu Gradu Šibeniku

 

Zamjenik ministra Zdenko Antešić danas je posjetio Grad Šibenik, te se u okviru radnog posjeta susreo sa gradonačelnikom Željkom Burićem, te gradskim čelnicima s kojima je održao i sastanak, a na kojem su osim spomenutih još sudjelovali ravnatelj Lučke uprave Šibenik Joško Šupe, te predstavnici Lučke uprave Šibenik.

Razgovarali su o trenutnom stanju radova, a vezano za  projekt rekonstrukcije i dogradnje gata Vrulje, državnim pomorskim linijama koje se odvijaju na području pod upravom Lučke uprave Šibenik, te pretpostavkama za povećanje prometa putnika, vozila i roba.

Projekt rekonstrukcije i dogradnje gata Vrulje, obuhvaća proširenje gata za dodatnih 11.000 m2, te će dovršetkom investicije površina gata iznositi ukupno 26.000 m2. Dovršetkom projekta gat Vrulje će imati četiri veza, od kojih dva veza za međunarodni promet, te dva veza za domaće linije u javnom pomorskom prometu. Trenutno su u cijelosti dovršeni radovi na vezu 1 duljine 195 m, čime su stvorene pretpostavke za prihvat dužih brodova cruisera u međunarodnom prometu, dok su radovi na vezovima 2, 3 i 4 u tijeku. Procedura  za izdavanje uporabne dozvole za vez 1 je u tijeku, a planirani rok dovršetka svih radova je 15. srpnja 2014.

Vezano za spomenuti projekt zamjenik ministra Antešić je istaknuo: „Ulaganje u lučku infrastrukturu, konkretno gat Vrulje najbolji je primjer kako Vlada RH ulažući u razvoj lučke infrastrukture stvara pretpostavke za daljnji razvoj lokalne zajednice. Spomenuti pojekt svakako će doprinijeti povećanju broja putnika, dolasku što većeg broja turista, što će svakako biti i od iznimnog gospodarskog značaja.“

Vezano za promet putnika i vozila trenutno se sa područja pod upravom Lučke uprave Šibenik odvija samo trajektna linija Šibenik-Žirje sa gata Vrulje, dok se brzobrodska linija i linija Šibenik-Zlarin-o.Prvić-Vodice odvijaju s gata Krka koji je pod upravom Lučke uprave Šibensko-kninske županije. Po završetku rekonstrukcije i dogradnje gata Vrulje sve državne pomorske linije odvijati će se s gata Vrulje.

Ravnatelj Lučke uprave Šibenik Joško Šupe istaknuo je kako je u 2013. godini osjetno povećan broj putnika i to za 40,7%, prvenstveno uslijed udvostručenja putnika na kružnim putovanjima, cruisera. Također, rekao je kako se dovršetkom gata Vrulje stvaraju pretpostavke za još bolji i kvalitetniji prihvat, što će u konačnici rezultirati znatnim povećanjem putnika i to uslijed preseljenja kompletnog linijskog putničkog prometa na gat Vrulje, te zahvaljujući kružnim putovanjima posebnice nakon realizacije planiranog projekta gradnje putničkog terminala na gatu Vrulje.