CCAA: Standardizacijski audit EASA-e u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo

 

Osim Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, inspekcijski tim se u sklopu trodnevnoga standardizacijskog posjeta susreo sa vodstvom i djelatnicima Hrvatske kontrole zračne plovidbe, čime je EASA-in Stručni inspekcijski tim odradio standardizacijski audit Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo u području nadzora usluga u zračnoj plovidbi (ATM).

Riječ je o planiranim aktivnostima inspekcijskog tima EASA-e koja se obavlja u svim zemljama Europske unije, o čemu više možete saznati na web - stranici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (CCAA).