Vlada: Odluka o pokretanju postupka ishođenja dodatnih sredstava putem zajma Europske banke za obnovu i razvoj radi financiranja “Projekta obnove infrastrukture luke Split“

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o  pokretanju postupka ishođenja dodatnih sredstava putem zajma Europske banke za obnovu i razvoj radi financiranja “Projekta obnove infrastrukture luke Split“ i davanja suglasnosti za potpis Ugovora sa odabranim ponuditeljem.

„Projekt obnove infrastrukture luke Split“ podrazumijeva proširenje i obnovu dvaju putničkih vezova na vanjskoj strani lukobrana u bazenu Gradska luka na lučkom području Lučke uprave Split, a radi prihvata međunarodnog linijskog prometa kao i većih brodova na kružnim putovanjima.

Razlika između procijene vrijednosti u Idejnom projektu i Glavnom projektu proizlazi u osnovi zbog primjene Eurocod-a, normi ( za nas obvezujuće od 30.06.2013. godine) koje se odnose na sigurnost građevine u slučaju potresa u zoni u kojoj se predmetni objekt gradi. Primjenom navedenih normi projektom je predviđeno dodatno stabiliziranje tla kao i ojačavanje same konstrukcije građevine što je rezultiralo povećanjem za 5.535.366,98 EUR-a.

Kako je u okviru Projekta obnove infrastrukture luke Split (Projekt izgradnje vanjskih vezova na lukobranu u Gradskoj luci Split), predviđeno da Lučka uprava Split sredstvima državnog proračuna, vlastitim sredstvima i zajmom EBRD-a financira izgradnju vanjskih vezova na lukobranu u Gradskoj luci Split u iznosu od 18,8 milijuna EUR-a, uočeno je da su ista nedostatna za uspješnu implementaciju ovog projekta.

S obzirom da ponuđena cijena radova, sukladno troškovniku iz predmetnog projekta iznosi 23.347.366,98 EUR-a bez PDV-a, što premašuje ugovoreni iznos zajma predviđen za građevinske radove za 5.535.366,98  EUR-a bez PDV-a., bilo je potrebno pokrenuti postupak osiguranja ishođenja dodatnih sredstava kako bi LU Split bila u mogućnosti započeti radove u svrhu realizacije ovog projekta.

Zbog navedenog, ovom Odlukom dopušta se Lučkoj upravi Split dodatno zaduženje od 5.600.000,00 EUR-a kao i potpisivanje samog Ugovora o izvođenju radova, a sve u cilju efikasnije implementacije samog projekta, odnosno započinjanja radova na izgradnji.