Zamjenik ministra Zdenko Antešić u posjetu Gradu Pagu

 

Zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Zdenko Antešić danas je u okviru radnog posjeta Gradu Pagu održao sastanak s gradonačelnikom Paga Željkom Maržićem, te njegovim suradnicima, na kojem su sudjelovali i glavni savjetnik ministra Igor Cigula, te član Uprave Hrvatskih cesta Jurica Krleža.

Razgovaralo se o  radu Ispostave lučke kapetanije, uređenju lučkog područja, te investicijama u državne prometnice na otoku.

Vezano za zahtjev Grada Paga za osnivanjem Lučke uprave Pag, zamjenik ministra Antešić istaknuo je kako je to pitanje u nadležnosti Županijske lučke uprave, te naglasio kako je s obzirom na novi Nacrt Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, te provedenu javnu raspravu, najbolje sačekati konačni prijedlog Zakona kako bi se vidjela organizacija i uređenje u području lučkih uprava.

Jurica Krleža, član Uprave Hrvatskih cesta govorio je o projektima, te o planiranim investicijama u državne prometnice i istaknuo projekt izgradnje Prolaza kroz Pag, duljine 0.9 km, koji je trenutno u fazi pripreme za javnu nabavu, a riječ je o investiciji vrijednoj 13,5 milijuna kuna. Završetak radova na spomenutom projektu očekuje se u vremenskom razdoblju od devet mjeseci nakon provedbe postupka javne nabave.

Također, Krleža je govorio i o projektu Izgradnje kružnog toka na križanju državnih cesta D106 i D107 kod Grada Novalje, koji uključuje održavanje i radove na rekonstrukciji raskrižja, a čija je vrijednost 2,3 milijuna kuna. Za spomenuti projekt, trenutno je u tijeku postupak javne nabave za odabir izvođača, a planirani rok za završetak radova je tri mjeseca nakon provedbe postupka javne nabave.

Na sastanku se razgovaralo i o Projektu obnove antikorozivne zaštite mosta Pag – kopno na D 106, koji uključuje održavanje i obnovu antikorozivne zaštite nadlučne rasponske konstrukcije, obloge stupova, ograde i rubnjaka, vrijednosti tri milijuna kuna, a planirani rok završetka radova planiran je tri mjeseca nakon provedbe postupka javne nabave.

Nakon sastanka s gradskim čelnicima Paga zamjenik ministra Zdenko Antešić prezentirao je prijedlog  novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama na tribini koju je Grad Pag organizirano na tu temu, a na kojoj su osim njegovih predstavnika sudjelovali i predstavnici zainteresirane javnosti lokalne zajednice, koji su iznijeli svoje prijedloge i mišljenja, te probleme s kojima se susreću u svakodnevnom životu i radu, vezano za tematiku pomorskog dobra i luka, a najviše interesa iskazali su za tematiku utvrđivanja granica pomorskog dobra.

Zamjenik ministra Antešić zahvalio se sudionicima tribine na argumentiranim i konstruktivnim prijedlozima, a također izrazio je i zadovoljstvo iznešenim prijedlozima sudionika, koji su ujedno sadržavali i rješenja, na način kako ih vidi lokalna i poslovna zajednica koja obavlja djelatnost na pomorskom dobru.