Vlada: Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

 

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici usvojila Prijedlog uredbe o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu.

Ovom Uredbom uređuje se sadržaj uredbe te propisuje da se Uredba odnosi na davanje koncesije i sklapanje ugovora o javnoj usluzi za državne, županijske, međužupanijske i lokalne linije; propisuju se uvjeti i vrednovanje kriterija za davanje koncesija i sklapanje ugovora o javnoj usluzi; uređuju se kriteriji za određivanje naknade za koncesiju, način njezina plaćanja i jamstvo za provedbu ugovora o koncesiji; uređuje se davanje naknade za obavljanje javne usluge na linijama na kojima prosječni godišnji promet u dvije godine koje prethode godini u kojoj je povjereno obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa ne prelazi 300.000 putnika; uređuju se i definiraju kriteriji za davanje naknade za obavljanje javne usluge na linijama koje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture definira kao linije iznad praga od 300.000 putnika; uređuju se zajedničke odredbe za utvrđivanje, isplatu i nadzor nad isplatom naknade za obavljanje javne usluge koje se primjenjuju na linijama ispod i iznad praga od 300.000 putnika; uređuje se određivanje cijena usluga od općeg gospodarskog interesa te se uređuje mogućnost zamjene broda kada to prometne potrebe zahtijevaju.

Nadalje, Uredba se usklađuje s pravnom stečevinom EU u dijelu kojim se uređuju pitanja vezana za obavljanje linijskog pomorskog prijevoza, kao i u dijelu dodjele naknada za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa, koja mora biti usklađena s kriterijima iz pravne stečevine EU.

Za provedbu ove Uredbe nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu.