OBRAZLOŽENJE - Javne rasprave o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama

 

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljuje poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama.

Ovim Nacrtom prijedloga Zakona predlaže se pripajanje Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga (ARTZU) Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), na način da se ustrojava jedinstveno nacionalno regulatorno tijelo za regulaciju tržišta elektroničkih komunikacija, tržišta poštanskih usluga i tržišta željezničkih usluga – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti. Naime, zbog teške gospodarske situacije, izazvane višegodišnjom recesijom, Vlada Republike Hrvatske pokrenula je reformske i druge mjere fiskalne konsolidacije za razdoblje od 2014. do 2016. godine. Jedna od mjera s fiskalnim učinkom u 2014. godini jest i racionalizacija i spajanje agencija. Ova mjera podrazumijeva sustavnu racionalizaciju državne i javne uprave kroz spajanje, odnosno objedinjavanje agencija, fondova i zavoda.

Ustrojavanjem jedinstvene Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti ostvarit će se sljedeći učinci:
– racionalizacija ustrojstva i poslovanja (zajednički poslovni prostor, zajednički opći poslovi, nema potrebe novog zapošljavanja budući da HAKOM ima odgovarajuću službu pravnih i gospodarskih poslova)
– daljnje smanjenje troškova regulacije tržišta elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkih usluga
– omogućivanje zajedničke ex-ante regulatorne funkcije za sva tri navedena tržišta
– sinergija horizontalne međusektorske primjene potrebnih znanja, vještina i kompetencija iz pravne i ekonomske struke (pri čemu tehnološki dio znanja i kompetencija ostaje zaseban, unutar posebnih ustrojstvenih jedinica HAKOM-a).

Donošenjem ovoga Zakona zajedno sa novim Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga, postupak donošenja kojega je također u tijeku, Vlada Republike Hrvatske provodi jednu od mjera fiskalne konsolidacije s fiskalnim učinkom u 2014. godini, i to integrirano s povećanjem učinkovitosti sustava nacionalnih regulatornih tijela i podizanja kakvoće usluga koje se pružaju građanima i gospodarskim subjektima na tržištima elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkih usluga, u promijenjenim gospodarskim i društvenim okolnostima.

U svrhu što kvalitetnije pripreme Nacrta prijedloga Zakona te uključivanja što šire stručne i opće javnosti u javnu raspravu, pozivamo sve zainteresirane da svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge u vezi s ovim Nacrtom prijedloga Zakona dostave ovome Ministarstvu najkasnije do četvrtka, 20. veljače 2014. godine, na adresu elektroničke pošte: zek2014@mppi.hr, putem telefaksa na broj: 01/619-66-62, ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Sektor elektroničkih komunikacija i pošte, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb.