HAKOM predstavio svoja iskustva u prelasku na DTV i dodjeli „digitalne dividende“

 

Republika Hrvatska je među vodećim državama u svijetu kada se govori o prelasku na digitalno odašiljanje televizijskog signala i „digitalnoj dividendi“, radiofrekvencijskom području oslobođenom tim prelaskom i dodijeljeno operatorima mreža pokretnih komunikacija, prvenstveno za uvođenje širokopojasnih usluga u ruralnim područjima. Zbog svog znanja i iskustva u ovom području stručnjaci HAKOM-a su često pozvani sudjelovati na stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Ovom prigodom, na poziv Međunarodne telekomunikacijske zajednice (ITU), HAKOM-ovi predstavnici održali su dva predavanja na regionalnom seminaru u Budimpešti, posvećenom prelasku na digitalno zemaljsko odašiljanje televizijskog signala i digitalnoj dividendi u Europi. Predavanja su održali dr.sc. Dražen Lučić, predsjednik Vijeća, i mr.sc. Ivančica Sakal, rukovoditeljica Odjela radiokomunikacija.

Više informacija o ovom skupu može se pronaći na:
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Pages/Regional-Seminar-on-Transition-to-digital.aspx