Vlada: Usvojen Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za preuzimanje duga trgovačkog društva HŽ Infrastruktura d.o.o.

 

Na današnjoj je sjednici Vlada donijela Odluku o davanju suglasnosti za preuzimanje duga trgovačkog društva HŽ Infrastruktura d.o.o., kojom se daje suglasnost Ministarstvu financija da u javni dug preuzme tri dugoročna kredita društva HŽ Infrastrukture, radi smanjenja zaduženosti i financijske konsolidacije upravitelja željezničke infrastrukture društva HŽ Infrastruktura. Ovakva Odluka omogućena je Zakonom o željeznicama. Namjena tri dugoročna kredita je financiranje investicija društva odnosno financiranje osuvremenjivanja i izgradnje željezničke infrastrukture. Ukupni iznos kredita je 1.332.734.652,19 kuna, a radi se o kreditnom zaduženju kod PBZ u iznosu od 27 milijuna eura, u kunskoj protuvrijednosti iz 2009. godine za financiranje investicija u tijeku, s dospijećem glavnice 31. prosinca 2013. Zbog nelikvidnosti aktivirano je državno jamstvo po kreditu te je Ministarstvo financija do sada podmirilo 13.651.557,04 kuna.

Potom o kreditnom zaduženju kod Zagrebačke banke u iznosu od 88 milijuna eura, u kunskoj protuvrijednosti iz 2011. godine za financiranje osuvremenjivanja i izgradnje željezničke infrastrukture, s otplatom prve rate glavnice u veljači 2015. godine i zadnjom ratom u veljači 2018. godine. Otplata glavnice ugovorena je u 7 jednakih rata. Kamata po navedenom zaduženju se obračunava i naplaćuje polugodišnje.  Do sada je od strane Ministarstva financija uslijed aktivacije jamstva podmireno 54.223.652,53 kuna. I naposljetku o kreditnom zaduženju kod Zagrebačke banke u iznosu od HRK 450.000.000.00 u protuvrijednosti EUR (EUR 59.651.679,04) iz 2012. godine, za financiranje osuvremenjivanja i izgradnje željezničke infrastrukture, s otplatom glavnice u 16 jednakih šestomjesečnih rata od od prosinca 2014. do lipnja 2022. godine i kamatom koja se obračunava šestomjesečno. Aktivacijom jamstva, Ministarstvo financija je do sada namirilo 8.836.126,97 kuna.

Na dan 30. studenoga 2013. godine Ministarstvo financija je od ukupnog iznosa predmetnog zaduženja platilo iznos od 76.711.336,54 kuna po glavnici i kamati te su obračunate zatezne kamate u iznosu od 8.929.116,52 kuna.

S obzirom na dosad uplaćeni iznos od strane Ministarstva financija,  provedbom ove Odluke povećava se kapital javnog dobra evidentiran u poslovnim knjigama HŽ Infrastrukture d.o.o., na dan 30. studenoga 2013. godine, za ukupan iznos od 1.418.375.105,25 kuna.