Ministar Hajdaš Dončić pustio u promet novu dionicu autoceste Vrgorac - čvor Ploče - Karamatići i Granica Bosna i Hercegovina - interregionalni čvor Metković

 

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić u 12 sati na naplatnoj postaji Karamatići pustio je u promet 16,1 kilometara duge dionice Vrgorac, čvor Ploče – Karamatići Autoceste A1 Zagreb – Split - Dubrovnik, te dionice Autoceste A10 Granica Bosna i Hercegovina - interregionalni čvor Metković, u duljini 7,5 km od Čvora Ploče do granice BiH.

Puštanjem u promet novih dionica, Autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik od sada je u prometu u ukupnoj dužini od 483 km, dok će visina cestarine od Zagreba do Karamatića iznositi ukupno 228 kuna za osobna vozila.

"Prvo bih naglasio da nema bina i drugih popratnih troškova koje je u nekim prošlim vremenima morao plaćati građevinski sektor. Ovo nije otvorenje već propagiranje novog načina naplate cestarine Encom." - rekao je ministar Siniša Hajdaš Dončić, naglašavajući da Hrvatska više neće graditi autoceste.

"Ukoliko se bude gradilo, graditi će se u pogodnim trenucima uz sufinanciranje Europske unije, a naredne godine se završava i ulaz u Luku Ploče, a nakon odobrenja kredita IBRD-a i most na Savi, koji je dio interregionalnog koridora 5C." - kazao je ministar Hajdaš Dončić, ističući kako se izgradnjom ove autoceste diže konkurentnost Luci Ploče, koja je vezana za gospodarstvo BIH.

Povodom puštanja u promet novoizgrađene dionice autoceste, ministar Hajdaš Dončić prigodno je darovao prvih pet putnika sa ENC uređajima na kojima je osiguran iznos cestarine od 380 kuna.

Dionica Vrgorac-čvor Ploče-Karamatići sastoji se od dijela trase koja započinje neposredno nakon čvora Vrgorac na stacionaži 87+185 i proteže se do  stacionaže 97+150 i od stacionaže 97+150 do Čvora Ploče u stacionaži 98+350, dužine 11,1 km i dijela spojne ceste od čvora Ploče na autocesti A1 do  cestarinskog prolaza Karamatići, dužine 5 km, tako da je ukupna dužina dionice 16,1 km. Zbog teškog terena na dionici je projektirano 15 objekata, od toga 7 vijadukata, 2 nadvožnjaka, 2 podvožnjaka i 4 tunela. Najznačajniji objekti na dionicu su vijadukti Kula dužine 448 m, vijadukt Struge Brečići dužine  598 m, tunel Šubir dužine 825 m lijeva cijev i 962 m desna cijev i tunel Mali Prolog dužine 1029 lijeva cijev i 1092 m desna cijev. Ostali objekti na dionici su: vijadukt Vrgorac, vijadukt Lučka, vijadukt Mali Prolog, vijadukt Otrić Seoci  i vijadukt Velki Prolog, nadvožnjak Prolog i  nadvožnjak Šubir.

Na ovoj dionici izgrađen je i prateći uslužni objekt PUO Dusina.

Čvor Ploče zajedno sa spojnom cestom predstavlja prometnu cjelinu koja spaja Autocestu A1 s gradom Ploče, odnosno Lukom Ploče i ujedno omogućava pristup s državne ceste D8 autocestama A10 i A1. Također je na dionici izgrađen i cestarinski prolaz Karamatići sa 6 naplatnih kućica, 10 prolaza, 2 prolaza za vangabaritna vozila, objektom kontrole naplate i kućicom za prodaju pretplate.

Radove na izgradnji podionice Vrgorac-Ploče-Karamatići izvodila je Poslovna udruga koju čine: Hidroelektra-niskogradnja d.d. (vodeći partner), Viadukt d.d. Zagreb, Konstruktor-inženjering d.d, Split, Cesta Varaždin d.d.; Zagorje-tehnobeton d.d., Strabag d.o.o. Zagreb, Osijek-Koteks d.d., Osijek i Ingra d.d., Zagreb. Ugovorena vrijednost radova građenja dionice Vrgorac - Čvor Ploče - ČCP Karamatići  iznosi  1.182.000.000,00 kn (bez PDV-a).

Vijadukt Otrić Seoci projektno je složeniji objekt od ostalih na dionici te je u sklopu izgradnje dionice  Vrgorac-Ploče-Karamatići izdvojen kao samostalna cjelina. Radove na izgradnji vijadukta Otrić Seoci  izvodila je Poslovna udruga koju čine: Hidroelektra-niskogradnja d.d -vodeći partner Konstruktor-inženjering d.d, Split, partner. Ugovorena vrijednost radova izgradnje vijadukta Otrić Seoci iznosi  58.806.034,08 kn (bez PDV-a).

Na dionici autoceste A10 Granica Bosna i Hercegovina - interregionalni čvor Metković, koja je također puštena u promet, razdvojena je trasa u zoni Interregionalnog čvora Metković u dva smjera, u pravcu BiH (A10) i prema Dubrovniku (nastavak A1). Visina cestarine od Zagreba do Čarapina  iznosi 229 kuna za osobna vozila.

Ukupna investicijska vrijednost radova na dionici Vrgorac - Ploče, uključujući i vijadukt Otrić Seoci i autoceste A10 granica BiH - Ploče dionica Granica BiH - interregionalni čvor Metković iznosi oko 1.700.000.000,00 kuna  (bez PDV-a).