Sastanak predstavnika Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i Eurocontrol-a sa svrhom pružanja potpore u realizaciji ciljeva FAB CE

 

U Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo (HACZ) održan je sastanak njezinih predstavnika sa izaslanstvom Europske agencije za sigurnost zračne plovidbe (Eurocontrol).

Sastanak je održan sa svrhom pružanja potpore Eurocontrol-a u provedbi realizacije ciljeva definiranih u Sporazumu o uspostavi Funkcionalnog bloka zračnog prostora središnje Europe (FAB CE) te organizaciji radnih sastanaka u godini predsjedanja Koordinacijskim odborom nacionalnih nadzornih tijela od strane Republike Hrvatske.

Naime, svakim od tri tijela FAB CE predsjedava jedna zemlja članica u jednogodišnjem ciklusu i izmjenjuju se svake godine. Republika Hrvatska u 2014.godini preuzima predsjedanje Koordinacijskim odborom nacionalnih nadzornih tijela (NSA CC).

Funkcionalni blok zračnog prostora središnje Europe (FAB CE) sastoji se od: Vijeća FAB CE, Koordinacijskog odbora nacionalnih nadzornih tijela (NSA CC) i Zajedničkog civilno vojnog odbora (JCMACC).