HAKOM: Niže cijene roaminga potaknule korisnike da više razgovaraju

 

U trećem tromjesečju 2013. ukupni odlazni promet u mrežama pokretnih komunikacija povećan je za oko 30 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, odnosno za više od 15 posto u odnosu na prošlo tromjesečje. Značajan sezonski učinak, karakterističan za tržište pokretne telefonije, zamjetan je u ljetnim mjesecima, osobito srpnju i kolovozu, zahvaljujući turistima u roamingu te domaćim korisnicima, koji također ostvaruju veći promet.

S druge strane, ulaskom u Europsku uniju u Hrvatskoj se počela primjenjivati regulacija roaminga u skladu s pravilima EU. Pad cijena zbog nove regulacije utjecao je na pad prihoda operatora, uz istodoban značajan rast prometa vlastitih korisnika u roamingu, i to za više od 100 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Utjecaj sezonskih promjena odrazio se i na broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem mreža pokretnih komunikacija. Korištenje podatkovnih kartica povećano je za oko 12 posto u odnosu na prethodno razdoblje, a uspoređujući podatke iz rujna 2012., kada je oko 55 posto stanovništva pristupalo internetu putem mreža pokretnih komunikacija (podatkovne kartice i mobilni uređaji), može se uočiti da je u trećem tromjesečju 2013. taj udjel narastao na preko 66 posto. Promjene su primjetne i u gustoći širokopojasnih priključaka po županijama. Primorsko-goranska županija dostigla je broj priključaka Zagrebačke županije i Grada Zagreba s udjelom preko 26 posto.

Na kraju trećeg tromjesečja 2013. broj korisnika paketa usluga (objedinjene govorne, podatkovne i televizijske usluge) čini gotovo dvije trećine ukupnog broja priključaka širokopojasnog pristupa internetu. U skladu s ovim trendom raste i broj korisnika koji koriste uslugu prijenosa TV programa uz plaćanje naknade. Nastavak sličnih trendova očekuje se i u sljedećem razdoblju.

Informacije o stanju tržišta mogu se pronaći i na internetskim stranicama HAKOM-a: http://www.hakom.hr/default.aspx?id=60.