Prijava nepravilnosti na EU projektima

 

*Nepravilnost je svaka povreda odredbi EU i/ili nacionalnog zakonodavstva, koja proizlazi iz određene radnje ili propusta gospodarskog subjekta, a koja ima ili bi mogla imati učinak nanošenja štete proračunu EU kroz neopravdanu stavku rashoda. Nepravilnosti mogu biti tehničke, ugovorne, financijske ili administrativne. Prijavljivanje počinjenih nepravilnosti i/ili prijevara, te sumnje na počinjenje istih može biti osobno (imenom i prezimenom) ili uz traženje zadržavanja anonimnosti. Svaka počinjena nepravilnost i/ili prijevara, te sumnja na počinjenje istih, moraju se prijaviti, bez obzira na veličinu i značaj nepravilnosti i /ili prijevare, i bez obzira jesu li iste počinjene namjerno ili iz nehata.
 
Ova prijava nepravilnosti je anonimna!


Naziv projekta na kojem je uočena nepravilnost
Datum uočavanja nepravilnosti*
Izvor informacija koji vas je doveo do sumnje u nepravilnost (dokument, osoba, sl...)
Kratki opis nepravilnosti