Odgođena Skupština Zračne luke Zadar d.o.o.

 

Nakon što Uprava Zračne luke Zadar d.o.o. nije postupila po ministrovoj inicijativi za sazivanje Skupštine, odnosno nije sazvala Skupštinu ni u predloženom terminu na dan 24. rujna 2013., a niti u roku od 14 dana od dane inicijative, Skupštinu je sazvao Ministar kao zakonski zastupnik Republike Hrvatske (55 posto udjela) u Skupštini tog društva.

Skupština je sazvana za 17. listopada 2013. godine, s početkom u 13 sati, u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, sa sljedećim dnevnim redom:
  1. Opoziv Uprave – direktora Društva
  2. Imenovanje Uprave – direktora Društva
  3. Raspisivanje natječaja za Upravu – direktora Zračne luke Zadar
Na poziv za Skupštinu nisu se odazvali predstavnici članova društva i to:
- Zadarske županije (20 posto udjela)
- Grada Zadra (20 posto udjela) i
- Općine Zemunik Donji (5 posto udjela)
s tim da je svoj izostanak prethodno najavio jedino zakonski zastupnik Općine Zemunik Donji.

Budući da na Skupštini društva nisu bili prisutni članovi društva koji predstavljaju najmanje 70 posto temeljnog kapitala društva, Skupština nije bila ovlaštena donositi odluke.

Stoga je, sukladno proceduri propisanoj Društvenim ugovorom Zračne luke Zadar d.o.o., a slijedom odredaba Zakona o trgovačkim društvima, Skupština odgođena za 4. studenoga 2013. kada će, uz jednaki dnevni red, biti ovlaštena na valjano donošenje odluka bez obzira na visinu zastupljenog kapitala na Skupštini.