Vlada: Odluka o pokretanju postupka javnog prikupljanja ponuda za prodaju dionica društva Croatia Airlines d.d.

 

Na današnjoj sjednici Vlade usvojena je Odluka o pokretanju postupka javnog prikupljanja ponuda za prodaju dionica društva Croatia Airlines d.d., kojom se  pokreće postupak javnog prikupljanja ponuda za prodaju dionica društva Croatia Airlines d.d. iz portfelja Republike Hrvatske na način da se za prodaju ponudi  49% od temeljnog kapitala društva Croatia Airlines d.d., a što čini 4.847.288 komada dionica nominalne vrijednosti 200,00 kuna (4.762.943 komada dionaca oznake CRAL-R-A i 84.345 komada dionaca oznake CRAL-R-B).

Zaključak o pokretanju postupka prodaje dionica društva Croatia Airlines d.d. donesen je na sjednici Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima održanoj 04. listopada 2013. godine.

Croatia Airlines d.d. je trgovačko društvo u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, a kao takvo već 23 godine kroz svoju osnovnu djelatnost prijevoza putnika zrakom osigurava povezanost Republike Hrvatske s ostatkom svijeta, te često kao prva dodirna točka s Republikom Hrvatskom služi i kao jedan od glavnih promotora vrijednosti Republike Hrvatske.

Imajući u vidu nepovoljne financijske i ekonomske prilike koje su već niz godina prisutne u Europi, jačanje konkurencije s Bliskog Istoka te prilično restriktivni zakonodavni okvir Europske unije koji se odnosi na zračne prijevoznike, velika većina europskih zračnih prijevoznika, a među njima i Croatia Airlines d.d., usprkos prilično konstantnim prometnim rezultatima danas se nalaze u financijskim poteškoćama. Upravo zbog navedenih razloga bilo je je neophodno poduzeti određene radnje kako bi se osigurala opstojnost i daljnji razvoj hrvatskog zračnog prijevoznika.

Prvi korak u tom smislu je bilo pokretanje restrukturiranja Croatia Airlines-a d.d., što je i pokrenuto temeljem Programa restrukturiranja izrađenog od strane samog prijevoznika, te prihvaćanja istog od strane Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja 27. lipnja 2013., a spomenuti Program predviđa rentabilno poslovanje Croatia Airlines d.d. kroz unutarnje restrukturiranje odnosno racionalizaciju poslovanja, povećanje prihoda kroz promjenu strukture flote te ujedno i smanjenje flote, zatvaranje predstavništava, itd.

Restrukturiranje je tek početni korak u stabilizaciji Croatia Airlines-a d.d., a  kao sljedeći korak u osiguranju daljnjeg razvoja i rasta, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture vidi strateško partnerstvo koje bi osiguralo razvoj prometne mreže, olakšani pristup novim tržištima bilo izravno ili putem međukompanijskih sporazuma, te povoljnije pregovaračke pozicije s ključnim dobavljačima.

Rok za podnošenje pisama namjere za iskazivanje interesa za kupnju dionica društva Croatia Airlines d.d. iznosi 30 dana od dana objave poziva za iskazivanje interesa za kupnju dionica u dnevnim novinama i na web-stranici Centra za restrukturiranje i prodaju.

Provedbom navedene transakcije Republika Hrvatska će u strukturi temeljnog kapitala zadržati 46,76%, a zajedno s DAB-om i ZL Zagreb 50,25%.