Održana redovna sjednica Nacionalnog povjerenstva za sigurnost zračnog prometa

 

Na redovnoj sjednici Povjerenstva za sigurnost zračnog prometa održanoj 11. listopada raspravljalo se o sigurnosnoj situaciji u zračnom prometu i analizirana su izvješća o sigurnosti zračnog prometa u proteklom razdoblju te je između ostalog raspravljano i o aktualnoj medijskoj prezentaciji tematike sigurnosti zračnog prometa, posebice u svjetlu medijske prezentacije tehničkog statusa flote tvrtke Croatia Airlines.

Analizom objavljenih članaka, Povjerenstvo je utvrdilo da velik broj članaka iznosi navode, tvrdnje i implikacije koje bi mogle upućivati na „izvanredno sigurnosno stanje“ u smislu „nesigurnosti“ operacija flote Croatia Airlines.

Povjerenstvo smatra neprihvatljivim i štetnim senzacionalističko pisanje o ovoj ozbiljnoj i osjetljivoj tematici, te smatra da se na takav način ozbiljno umanjuje učinkovitost primjene međunarodnih i nacionalnih propisa, narušava sigurnosna kultura u zrakoplovstvu, a putnike i javnost dovodi u zabludu.

U cilju poboljšanja situacije, Povjerenstvo apelira na medije i zrakoplovne stručnjake da o temi sigurnosti zračnog prometa pristupe s profesionalnim dignitetom, što između ostalog podrazumijeva profesionalno i korektno baratanje činjenicama jer se samo na takav način može poticati sigurnosna kultura u zrakoplovstvu koja je sastavni element EU legislative.

Uvažavajući ozbiljnost događaja od 27. rujna 2013., Povjerenstvo je analizom relevantnih podataka o sigurnosti i pouzdanosti zaključilo da nema zabrinjavajućih trendova po pitanju parametara sigurnosti koji se prate na nacionalnoj razini, te da nema nikakvih tehničkih ili sigurnosnih razloga za prezentiranje trenutne situacije kao „izvanredne“, osobito uzevši u obzir program nadzora sigurnosti koju redovito provodi Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo i Europska agencija za sigurnost zračnog prometa.

Članovi nacionalnog povjerenstva za sigurnost zračnog prometa su:
Dan Simonić, pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture;
Omer Pita, direktor Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo;
Nikolina Erceg, koordinatorica Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo;
Dragan Bilać, direktor Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o.–
Lukša Novak, direktor Zračne luke Split d.o.o.;
Krešimir Vlašić, Croatia Airlines d.d.;
Goran Strmečki, pukovnik, Ministarstvo obrane.

Povjerenstvo za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu osniva Vlada Republike Hrvatske na temelju Zakona o zračnom prometu, a u svrhu nadzora nad provedbom Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu, donošenja odluka o obvezi provedbe preventivnih mjera za otklanjanje opasnosti za sigurnost zračnog prometa te učinkovitog djelovanja na cjelokupni sustav sigurnosti zračnog prometa u Republici Hrvatskoj.