Modernizacija željezničkog sustava u Hrvatskoj i priprema projekata u prometnom sektoru

 

Osim što je pretrpio znatnu štetu u ratu, željeznički sektor dugo vremena nije razvijan ni osuvremenjivan te je postojećoj infrastrukturi potrebna modernizacija kako bi se stvorili učinkoviti, sigurni i za okoliš prihvatljivi oblici prijevoza. To bi željezničkoj mreži omogućilo konkurentnost koridora među regijama i unutar regije, a povećanje tržišnog udjela željeznice u međunarodnom robnom i putničkom prometu istovremeno bi bio preduvjet za vraćanje ulaganja. Poslovanje željeznice učinilo bi se financijski isplativim te komercijalno privlačnim privatnim operaterima.

Cilj ove prioritetne osi je postupno razvijati i nadograđvati hrvatsku TEN-T željezničku mrežu na koridorima Vb i X s ciljem sveobuhvatnijeg i učinkovitijeg povezivanja države s europskim prometnim mrežama, te istovremeno usklađivati tehničke standarde i standarde operabilnosti sa EU standardima. Također, ova prioritetna os za cilj ima započeti nadogradnju regionalne i prigradske željezničke mreže, te osigurati pripremu projekata u sektoru prometa za sljedeće programsko razdoblje 2014 - 2020.

UGOVORI U PROVEDBI:
Operacija 1.1.1. Obnova i rekonstrukcija pruge na dionici Okučani – Novska, provodi se kroz tri ugovora, a krajnji korisnik je HŽ Infrastruktura:
  • Ugovor o izvođenju radova na građevinskim i elektrotehničkim postrojenjima pruge, ugovoren na 25.726.700 eura
  • Ugovor o izvođenju radova na signalno sigurnosnim i telekomunikacijskim uređajima, ugovoren na 8.566.800 eura
  • Ugovor o nadzoru radova, ugovoren na 1.559.800 eura
 
Operacija 1.1.2. Modernizacija i rekonstrukciju željezničke pruge Dugo Selo - Novska, faza 1 - Priprema projektne dokumentacije, ugovoren na  5.402.039 eura. Krajnji korisnik je HŽ Infrastruktura.
 
Operacija 1.1.4. Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za Izgradnju nove dvokolosiječne željezničke pruge Goljak - Skradnik”, ugovoren na 9.100.000 eura, a krajnji korisnik je HŽ Infrastruktura.
 
Operacija 1.1.6  Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za Nadogradnju i rekonstrukciju dionice Križevci – Koprivnica – državna granica s izgradnjom drugog kolosijeka”, ugovoren je na 5.300.000 eura, a krajnji korisnik je HŽ Infrastruktura.
 
Operacija 1.1.9. Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za Rekonstrukciju i elektrifikaciju željezničke pruge Vinkovci - Vukovar” ugovoren je na 2.467.585 eura, a krajnji korisnik je HŽ Infrastruktura.
 
Operacija 1.1.11. Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za Nadogradnju, izgradnju nove dvokolosiječne željezničke pruge te drugog kolosijeka na dionici željezničke pruge Hrvatski Leskovac - Karlovac”, ugovoren je na 5.500.000 eura, a krajnji korisnik je HŽ Infrastruktura.

Operacija 1.2.2. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju poslovne zgrade Agencije za sigurnost željezničkog prometa, ugovoren  je na 550.000 eura, a krajnji korisnik je HŽ Infrastruktura.


UGOVORI U PRIPREMI:
Operacija 1.1.13. Priprema projekta i druge projektne dokumentacije za Rekonstrukciju i unapređenje dionice pruge Okučani – Vinkovci. Krajnji korisnik bit će HŽ Infrastruktura.

Operacija 1.1.8. Modernizacija i rekonstrukcija kolosijeka, izgradnja drugog kolosijeka te izgradnja dvostrukog kolosijeka pruge Dugo Selo - Novska, faza 2, 3 - Priprema projektne dokumentacije. Krajnji korisnik bit će HŽ Infrastruktura.


ZAVRŠENI UGOVORI:
Operacija 1.2.1. Sustav signalno - sigurnosnih uređaja na zagrebačkom glavnom kolodvoru, provodio se kroz 3 ugovora, a krajnji korisnik je HŽ Infrastruktura:
  • Izvođenje radova, ugovoren na 10.371.908 eura
  • Isporuka skretnica, ugovoren na  187.360 eura
  • Nadzor radova, ugovoren na 1.282.870 eura
Operacija 1.1.5. Potpora HŽ Infrastrukturi u ocjeni natječajne dokumentacije za radove, ugovoren na  81.264 eura. Krajnji korisnik je HŽ Infrastruktura.


U PLANU IZ STRUKTURNIH FONDOVA:
Rekonstrukcija i dogradnja II kolosjeka na dionici željezničke pruge Dugo Selo-Križevci, krajnji korisnik bit će HŽ Infrastruktura.