Buduća Strategija kao temelj sveobuhvatnog, intermodalnog, razvojnog i društveno odgovornog prometnog sustava

 

U Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture danas je održano predstavljanje projekta izrade Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske, jedinstvenog programskog dokumenta koji će definirati smjer razvoja prometnog sustava Republike Hrvatske u razdoblju 2014 - 2030.

Nacrt ovog dokumenta izradit će se kroz drugi, od ukupno  tri ugovora, kojima se izrađuje Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske, a danas je Siniša Hajdaš Dončić, ministar pomorstva prometa i infrastrukture, prvi put javnosti predstavio i duh buduće Strategije i reforme.

„Vizija prometne politike ove Vlade razvoj je moderne prometne infrastrukture, koja će služiti razvoju gospodarstva i turizma, potrebama stanovništva i integraciji Hrvatske u prostor Europske unije. Kao prometne prioritete definiranili smo područje željezničke infrastrukture, riječnih i morskih luka, kao i područje cestovne infrastrukture u dijelovima uskih grla. Mi o sustavu ne promišljamo ne samo na razini građenja infrastrukture, već pažnju pridajemo i organizaciji prometa, organizaciji svih aktivnosti i prometnih usluga“, naglasio je ministar te podvukao kako je, osim razvoja infrastrukture, potrebno unaprijediti usluge prijevoza u svim vrstama prometa i okrenuti se razvoju novih vrsta prometa.

“Buduća Strategija bit će temelj za sveobuhvatni, integrativni, intermodalni, razvojni i društveno odgovoran prometni sustav“, zaključio je ministar i naglasio kako se svi projekti u prometu ne mogu realizirati u godinu dana ali uspostavljamo sustav, kriterije i ciljeve i rezultati toga će biti trajni.

Na važnost razvoja prometa u Republici Hrvatskoj, kao pokretača gospodarskog rasta, osvrnuo se i potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova EU Branko Grčić.

„Razvoj prometne infrastrukture izrvano utječe na gospodarski i društveni razvoj cijele zemlje i njezinih građana. To je ključ međuregionalnog povezivanja. Primjerice, izgradnju Pelješkog mosta potrebno je promatrati i iz drugog kuta, a ne samo kao na prometno povezivanje hrvatskog juga. Pelješki most znači razvoj Pelješca i otoka Korčule, kao i dubrovačkog primorja. To znači i razvoj turizma i svih popratnih gospodarskih grana.“ rekao je u svom izlaganju ministar Branko Grčić.

O važnosti financiranja razvoja Hrvatske iz sredstava EU unije na predstavljanju Strategije, također financirane kroz Operativni program Promet 2007 – 2013, kao dio IPA IIIA programa EU, govorili su veleposlanik Branko Baričević, Šef Predstavništva Europske komisije u RH i Nataša Mikuš Zigman, ravnateljica Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

O detaljima izrade Strategije i onome što je dosad postignuto uzvanicima je govorila Katarina Čop Bajde, voditeljica projekta i načelnica Sektora za fondove EU Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. „Do sada smo na temelju podataka i potreba samih sektora izradili nacrte šest sektorskih prometnih strategija, a prvi puta, među pet postojećih sektora, u Strategiju će biti uvršten i  šesti sektor, Sektor javnog, gradskog, prigradskog i regionalnog prometa“.

Uz ovaj projekt kojim će se izraditi Nacrt Strategije prometnog razvoja čiji se završetak očekuje u veljači 2014. godine, u planu je i projekt izrade Prometnog modela RH te završetak projekta Strateške procjene utjecaja na okoliš.

Projekt „Strategija prometnog razvoja Republike Hravtke“ provodi tvrtka IDOM u konzorciju s OTP Hungaro – Projket, a vrijednost ugovora iznosi 331.900,00 eura.


FOTOGALERIJA
PRILOG
REFORMA PROMETNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE (.pdf)
STRATEGIJA PROMETNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE (.pdf)
LETAK - "Potpora u pripremi Strategije prometnog razvitka RH" (.pdf)