OBRAZLOŽENJE - ANKETA ITS

 

Sukladno obavezama iz Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13) koje se odnose na Inteligentne transportne sustave (ITS) u cestovnom prometu, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture pokrenulo je postupak izrade i donošenja Nacionalnog program za razvoj i uvođenje ITS-a u cestovnom prometu na prioritetnim područjima koja su definirana u čl. 72.b. istog Zakona.

Za potrebe izrade Nacionalnog programa izrađen je anketni upitnik za potencijalne nositelje projekata razvoja ITS-sustava u cestovnom prometu. Svrha anketnog upitnika je izrada baze potencijalnih projekata za razvoj i unaprjeđenje ITS-a za razdoblje 2014 – 2020, koja će biti sastavni dio Nacionalnog programa. Projekti koji budu uvršteni u Nacionalni program bit će podržani Strategijom prometnog razvitka RH (u izradi) te programom građenja i održavanja cesta za razdoblje 2013-2016 te će imati mogućnost sufinanciranja iz EU fondova.

Molimo Vas da za potencijalne projekte razvoja ITS-a u cestovnom prometu ispunite anketni upitnik te ga dostavite u printanom i digitalnom formatu najkasnije do 15. listopada 2013. godine na adresu Ministarstva: Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture, Sektor za strateške dokumente, politiku razvoja i unaprjeđenje infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb i na adresu elektroničke pošte ivica.jujnovic@mppi.hr.