Njemačka jahta nasukala se kod Dugog otoka, talijanska jahta kod otoka Rava, a jedna hrvatska obitelj spašena sa neispravnoga plovila kod Murtera

 

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) jučer u 17.15 sati putem ORP Splitradio zaprimila je poziv u pomoć od hrvatskoga građanina O.B. koji javlja da se plovilo na kojemu se nalazi sa obitelji naginje na poziciji kod otočića Čavlin, 4,5 nautičke milje od Murtera, nakon čega prekida radio vezu, a Središnjica po dojavi pokreće akciju traganja i spašavanja preko Lučke kapetanije Šibenik, odnosno nadležne Lučke ispostave Murter uz asistenciju Pomorske policije Šibenik, koji su se uključili u traganje plovilom „Sv. Nikola Tavelić“. Središnjica je također odaslala poziv za uključenjem u potragu svih plovila koja se nalaze u blizini, na koji se odazvao turistički brod „Luka“ te se uputio prema dojavljenoj poziciji.

U 18.20 ponovno putem ORP Splitradio u MRCC Rijeka O.B. javlja da opoziva ranije odaslani poziv u pomoć jer je njegovo plovilo uzeto u tegalj od drugoga plovila te da plove prema Murteru, no kako ne daje podatke o ostalim članovima posade (obitelji) nego jednostrano prekida komunikaciju i ne odgovara na opetovane pozive djelatnika Središnjice, koji stoga nisu uspjeli prikupiti dovoljno relevantnih podataka, odlučeno je nastaviti sa akcijom prema prvotno zaprimljenome pozivu u pomoć, te se zapovjednik LI Murter iskrcava na Murter i uz asistenciju temeljne policijske ophodnje kopnenim putem traži O.B. i njegovu obitelj (supruga i dijete), koje u 19.35 sati pronalazi žive i zdrave u uvali Čigrađe gdje se nalazi i njihovo plovilo (gumenjak), koje je tamo doteglila četveročlana njemačka posada (obitelj) sa čarter jedrilicom „Harry“. Od O.B. uzeta je izjava o događajima koji su uzrokovali pokretanje ove TiS akcije.

Nadalje, MRCC Rijeka jučer u 18.00 sati preko Županijskog centra 112 Zadar prima dojavu sa motorne jahte „Black Pearl“ njemačke zastave, dužine 12,8 metara sa šest članova posade, koja se nasukala na poziciji kod otočića Maslinovac, izmeđo otoka Rava i Dugog Otoka, te javljaju o prodoru mora u plovilo. Središnjica je poziv proslijedila prema Lučkoj kapetaniji Zadar odakle na dojavljenu poziciju upućuju djelatnike lučkih ispostava Sali i Božava.

Na poziciju nezgode u 19.10 sati prvi je pristigao zapovjednik Lučke ispostave Božava koji javlja da oštećenje jahte nije kritično, šest članova posade neozlijeđeni su i svi su njemački državljani i odbili su evakuaciju sa nasukanoga plovila. Nije uočeno onečišćenje mora, te je dogovorena aisistencija sa „Sea Helpom“ koji su po dolasku na poziciju organizirali odsukavanje motorne jahte i tegalj prema Sukošanu, čime je ova akcija uspješno okončana.

Gotovo istovremeno jučer u 18.30 sati na poziciji između hridi „Ravica“ i otoka Rava, u Središnjicu je zaprimljena je dojava o nasukanju talijanske jahte dužine 12,99 metara kojom je upravljao talijanski državljanin. Uslijed nasukanja došlo je do oštećenja trupa i laganog prodora mora u plovilo, no ljudski životi nisu bili ugroženi i nije bilo zagađenja mora. Nakon privremene sanacije, jahta je otegljena u Sukošan i sada se nalazi na suhome. Kapetani  ispostava Sali i Božave obavili su uviđaj o uzrocima nesreće te su temeljem zapisnika donijeli rješenje o zabrani plovidbe dok se ne izvrši izvanredan pregled jahte. Voditelju jahte izdan je prekršajni nalog u iznosu od 2.100,00 kuna.