HAKOM: Raspisivanje trećeg kruga natječaja za dodjelu državnih potpora za brzi razvoj širokopojasnih mreža na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima

 

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) objavila je danas javni natječaj za dodjelu državnih potpora za izgradnju potrebne elektroničke komunikacijske infrastrukture za brzi razvoj širokopojasnih mreža na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima u sklopu Programa razvoja interneta na spomenutim područjima. Potpore će osigurati HAKOM.

Sve zainteresirane fizičke i pravne osobe mogu zatražiti natječajnu dokumentaciju slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte potpore@hakom.hr s nazivom predmeta (Subject) „Zahtjev za natječajnom dokumentacijom – treći krug“.

Krajnji rok za predaju ponuda je 4. studeni 2013. Svi upiti za dodatnim informacijama i pojašnjenjima u međuvremenu se do 09. rujna mogu slati na istovjetnu adresu (potpore@hakom.hr). Na sve će se upite odgovoriti najkasnije do 27. rujna 2013. nakon čega slijedi javno otvaranje ponuda 4. studenog 2013. s početkom u 13:00 sati.

Sve informacije o Programu razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima dostupne su putem HAKOM-ovog internetskog portala na adresi www.hakom.hr/default.aspx?id=50.