Vlada: Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje društva Autocesta Rijeka-Zagreb i društva Pružne građevine

 

Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., za kreditno zaduženje kod zajednice ponuditelja Hypo-Alpe-Adria bank d.d., OTP banke d.d. i Zagrebačke banke d.d. i Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist zajednice ponuditelja Hypo-Alpe-Adria bank d.d., OTP banke d.d. i Zagrebačke banke d.d., za kreditno zaduženje društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d..

Predloženim odlukama osigurala bi se nedostatna financijska sredstva za podmirenje kreditnih obveza društva Autocesta Zagreb-Rijeka d.d. u 2013. godini, jer bez dodatnog zaduženja u visini 55mil. EUR-a društvo nije u mogućnosti uredno podmirivati kreditne obveze koje dospijevaju na naplatu ove godine.

Također, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti  društvu HŽ  Infrastruktura d.o.o. za davanje jamstva za kreditno zaduženje društva Pružne građevine d.o.o. kod  Erste&Steiermarkische bank  d.d., Rijeka.

Predloženom odlukom daje se suglasnost društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. za davanje jamstva za kreditno zaduženje društva Pružne građevine d.o.o. kod  Erste&Steiermarkische bank  d.d., Rijeka u iznosu od 12.000.000,00 kuna, uvećano za kamate i troškove kredita.

Za solidarno jamstvo donesene su potrebne odluke Uprave društva (08. svibnja 2013.) i Nadzornog odbora (16. svibnja  2013.godine).

Društvo Pružne građevine d.o.o. kod  Erste & Steiermarkische bank d.d od 2008.godine koristi kratkoročni limit od 3.000.000,00 kuna. Uslijed navedenih statusnih promjena iskazala se potreba za osiguranjem većeg iznosa likvidnih sredstava te je nastavno na skori istek Ugovora, društvo Pružne građevine d.o.o. pokrenulo postupak zaključenja Ugovora o kratkoročnom limitu s Erste & Steiermarkische bank d.d u uvećanom iznosu od 12.000.000,00 kuna, na rok od godine dana, uz HŽ Infrastrukturu d.o.o. kao sudužnika.