NO ACI-a opozvao predsjednika Uprave Brunu Bonifačića – privremenim direktorom imenovan Dražen Nikolić

 

Na današnjoj XII Sjednici Nadzornog odbora dioničkog društva ACI d.d. (Adriatic Croatia International Club d.d.) temeljem prihvaćenog izmijenjenog dnevnog reda Sjednice, Nadzorni odbor Društva donio je Odluku kojom se opoziva predsjednik Uprave ACI d.d., g. Bruno Bonifačić.
 
Navedena Odluka obrazložena je činjenicom da predsjednik Uprave nije postupao sukladno Poslovniku o radu Uprave kojeg je Nadzorni odbor donio na sjednici održanoj dana 29. siječnja 2013. godine, odnosno da nije sazivao sjednice Uprave već je odluke donosio bez konzultacija sa članom Uprave i upoznavanja člana Uprave o istima, što je dovelo do nemogućnosti Uprave za uredno obavljanje poslova vođenja Društva te nanijelo štetu ugledu i poslovanju Društva.
 
Nadzorni odbor je također donio Odluku da se privremeno, do izbora nove Uprave, jedinim članom Uprave – direktorom Društva imenuje preostali član Uprave, g. Dražen Nikolić.