OBRAZLOŽENJE - Pravilnik o ovlaštenju strojovođa

 

Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, koji je u postupku donošenja, prenose se temeljne odredbe Direktive 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na željezničkom sustavu Zajednice, te se određuje da se ovlaštenje strojovođa dokazuje dozvolom iz koje je vidljivo ispunjavanje zdravstvenih zahtjeva, osnovnog obrazovanja i opće stručne osposobljenosti, te potvrdom kojom se potvrđuje poznavanje infrastrukture, sposobnost upravljanja vozilima i poznavanje jezika.

Temeljem navedenog zakona predviđeno je donošenje predloženog Pravilnika o ovlaštenju strojovođa, kojim se detaljnije razrađuju minimalni uvjeti za izdavanje i valjanost dozvole i potvrde, minimalni zahtjevi u pogledu zdravstvenih uvjeta, obrazovanja i stručne osposobljenosti, način osposobljavanja i ispitivanja strojovođa te uvjeti i način redovnih provjera valjanosti dozvole i potvrde.