Održana Skupština Zračne luke Zadar

 

Tijekom 2012. godine Zračna luka Zadar je u infrastrukturu i opremu  uložila 18.495.421 kn, dok je u vremenskom razdoblju od 2002. do 2012. godine u navedeno uloženo ukupno 160.149.190 kn .Također, važno je istaknuti i činjenicu koja govori o visokoj učinkovitosti Zračne luke Zadar koja se mjeri u broju putnika po radniku, a koja je u 2012. godini iznosila 5 537 putnika po radniku, dok je usporedbe radi 2002. godine iznosila 961 putnik po radniku.

„Posljednjih deset godina Zračna luka Zadar posluje s dobiti, a u 2013. godini planira rast prometa putnika za 35% čime bi se dosegao broj putnika od oko 500 000. Očekivani rast prometa realan je i ostvariv, o čemu najbolje govore i podaci o prometu za travanj u kojem je promet putnika rastao za 30% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine, a za prvu polovicu svibnja za čak 65%.“, rekla je Katica Pupić Bakrać, direktorica Zračne luke Zadar.

Zračna luka Zadar u 2013. godini u opremu i infrastrukturu planira uložiti ukupno 13.560.00 kuna, te i nadalje planira raditi na pravovremenom planiranju pojekata za ulaganja u infrastrukturu i opremu kako bi se na vrijeme ostvarili svi preduvjeti za daljnji kontinuirani rast prometa.

Skupština je na današnjoj sjednici usvojila financijsko izvješće i izvješće o poslovanju Zračne luke Zadar za 2012. godinu, te plan poslovanja za 2013. godinu.

Isto tako, važno je spomenuti podatak kako je Zračna luka Split u 2012. godini ostvarila rast prometa putnika od 10 %, te je ukupan broj putnika od 1 425 479 najveći u povijesti  navedene zračne luke, dok je za 2013. godinu planirano povećanje putnika od 6%,  odnosno 1 515 000 putnika. Ukupni prihod za 2012. godinu iznosio je 203.938.000 kuna, dok se u 2013. godini planira povećanje prihoda na 210.400.000 kuna.

Spomenuti podaci iznijeti su na Skupštini Zračne luke Split, koja je održana 9. svibnja u Splitu. U prva četiri mjeseca ove godine Zračna luka Split ostvarila je promet od 149 000 putnika, od čega 110 tisuća putnika u međunarodnom prometu, što je rast od 7%.

Zračna luka Split planira  daljnja ulaganja u obnovu opreme koja je neophodna za sigurno i kvalitetno opsluživanje zrakoplova, te podizanje kvalitete aerodromskih sadržaja koje koriste putnici i zračni prijevoznici. Planira se završetak tehničke dokumentacije rekonstrukcije i dogradnje putničkog terminala za čiju izgradnju je već  rezerviran dio sredstava.

Početak izgradnje se očekuje iza turističke sezone 2014. godine.


PRILOG
 
ZRAČNA LUKA ZADAR: GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2012. GODINU