Plan nabave za tekuću proračunsku godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/22) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17, 144/20 i 30/23) Plan nabave Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za proračunsku godinu 2024. objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.hr/procurement-plans-all).

Plan ugovaranja po nabavnim kategorijama u nadležnosti Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu dostupan je na linku >>>>>>