VLADA: Koncesiju za pomorsko dobro luke nautičkog turizma Sutomišćica preuzima Marina Signum d.d.

 

Vlada je na današnjoj sjednici uvažila prijedlog odluke da se koncesija pomorskog dobra luke nautičkog turizma Sutomišćica, s Plava vala d.o.o. u stečaju prebaci na Marina Signum d.d.,  a u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene.

Dobivanjem koncesije Marina Signum d.d. stječe pravo izgradnje i gospodarskog korištenja lučkog područja Sutomišćica i preuzima sve obveze ove Odluke, kao i Ugovora o koncesiji iz listopada 2004. godine.

Godišnja naknada koju će Marina Signum d.d. plaćati za korištenje pomorskog dobra neće se mijenjati, a dijeli se na tri dijela između državnog proračuna, proračuna županije i proračuna općine/grada.

Marina Signum d.d. iz Zadra registrirana je za obavljanje djelatnosti usluga u nautičkom turizmu i djelatnosti marina te je spremna preuzeti radnike potrebne za obavljanje te djelatnosti.