HAKOM: Neutrošena sredstva za razvoj širokopojasnog interneta

 

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) rebalansom svog proračuna smanjuje troškove poslovanja, a sva neutrošena prikupljena sredstva iz prošle godine usmjerava u Program razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima.

Potporama za razvoj interneta smanjit će se jaz između slabije naseljenih područja obuhvaćenih programom i ostalih područja u Republici Hrvatskoj koja imaju veću dostupnost širokopojasnog interneta. Program razvoja je još 2011. odobren od strane Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, a HAKOM ga vidi kao način da se neutrošena sredstva vrate tržištu kao društveno odgovorna regulacija.

Kako navode u Agenciji,uštede u ovogodišnjem rebalansu, najvećim dijelom će se ostvariti smanjenjem rashoda za radnike u iznosu od oko 3 milijuna kuna. oda operatora. Uvažavajući okolnosti u kojima se nalazi sektor, koji je povjeren HAKOM-u kao regulatoru, uštedama će se u budućem razdoblju omogućiti i smanjenje iznosa naknada.

HAKOM-ov Program razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu predviđa potpore za čitav lanac vrijednosti, koje čine širokopojasni ekosustav: brzu mrežu, razvoj usluga i aplikacija te prateću telekomunikacijsku opremu.

Više o Programu možete saznati na internetskim stranicama HAKOM-a:  http://www.hakom.hr/default.aspx?id=50.