Vlada: Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu lokalne ceste u katastarskoj općini Mrgani

 

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu lokalne ceste u katastarskoj općini Mrgani.

Spomenuti dio kojem će se ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi predstavlja pristupni put (prilaz) na lokalnu cestu LC 50102 i nije u funkciji odvijanja prometa po javnoj cesti kao ni pružanja usluga za vozače na istoj.

Ukidanje statusa javnog dobra javne ceste uvedeno je kao odredba Zakona o cestama iz razloga uređivanja imovinsko pravnih odnosa, odnosno sređivanja vlasničkih odnosa na katastarskim česticama koje nisu u službi javne ceste.

Prvenstveni razlog je da se omogući njihovo jednostavno raspolaganje od strane Agencije za upravljanje državnom imovinom  prema zainteresiranim investitorima.

Na temelju spomenute Odluke provest će se brisanje u zemljišnim knjigama dijela lokalne ceste kao javnog dobra u općoj uporabi.