Vlada: Sporazumi s Azerbajdžanom i Ukrajinom o kombiniranom prijevozu

 

Vlada je donijela Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma Vlade RH s  Vladom Republike Azerbajdžan i kabinetom ministara Ukrajine o međunarodnom kombiniranom prijevozu čiji je cilj jačanje suradnje na području kombiniranog prijevoza s tim državama kojim bi se zadovoljile potrebe gospodarstva kroz kvalitetniju i sadržajniju međudržavnu razmjenu, tranzitni promet i turizam.

Time će se olakšati rješavanje teškoća u međunarodnom prijevozu stvari, a odluka se temelji na uvažavanju racionalnih oblika kombiniranog prijevoza za nadvladavanje mogućih ograničenja u prometnoj infrastrukturi uz maksimalnu zaštitu okoliša.

Hrvatskim cestama dana je suglasnost na izmjene i dopune financijskog plana za tekuću godinu. Izmjene se odnose na povećanje rashoda poslovanja, te smanjenje rashoda za nefinancijsku imovinu društva.

Vlada je suglasna s izmjenom Odluke Županijske skupštine o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije. Odluka se odnosi na lučko područje luke otvorene za javni promet privezište Preluk, nakon što je županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra utvrdilo nepravilnosti vezano za dijelove zemljišta u luci koji ne ulaze u obuhvat granice pomorskog dobra privezišta.

Na zatvorenom dijelu sjednice donesena je odluka o donošenju Nacionalnog programa zaštite civilnog zračnog prometa te Nacionalnog programa kontrole kvalitete zaštite civilnog zračnog prometa.