Usvojen prijedlog odluke o davanju potkoncesije Brodogradilišta Kraljevica

 

Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku da se dio pomorskog dobra luke posebne namjene – brodogradilište Kraljevica da u potkoncesiju trgovačkim društvima „Dalmont“ d.o.o. iz Kraljevice, „Kvarnerplastika“ d.o.o. iz Rijeke, „Takala d.o.o. iz Praputnjaka i „Vidis“ d.o.o. iz Kraljevice.

Kako bi se obavljanje djelatnosti, za koju je društvo dobilo koncesiju učinkovitije obavljalo, odlučeno je da se dio koncesioniranog pomorskog dobra da u potkoncesiju trgovačkim društvima čije su registrirane djelatnosti i poslovanje  usko povezani uz namjenu same koncesije. Naime, Brodogradilište Kraljevica d.d. od 28. kolovoza 2012. godine nalazi se u stečajnom postupku, većini radnika je raskinut ugovor o radu i brodogradilište kao takvo nije u mogućnosti u cijelosti koristiti koncesiju i izvršavati prava i obaveze iz Ugovora o koncesiji.

Budući je dio pomorskog dobra koji se želi dati u potkoncesiju obuhvaćen Ugovorom o potkoncesiji, po ishođenju suglasnosti Vlade RH, Brodogradilište Kraljevica d.d. u stečaju i društvo Brodogradilište Kraljevica – Incotrade d.o.o., sporazumno će raskinuti Ugovor o potkoncesiji, sklopljen 25. kolovoza 2008. godine.