Rasprava o integriranom javnom prijevozu u Zagrebu

 

U Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture u cilju poboljšanja usluga javnog prijevoza i opstanka pružatelja prometnih usluga danas je održana rasprava o integriranom javnom prijevozu putnika u gradu Zagrebu.

Integrirani javni prijevoz značio bi ujedinjavanje svih tipova prometa u jedinstveni prometni sustav,  jedinstvene prijevozne  karte, odnosno stvaranje tarifne unije, redovite polaske i  promotivne akcije za kvalitetno informiranje građana, a ujedno bi doprinio i pojavljivanju alternativnih oblika prijevoza, poput biciklističkog.

Prednosti integriranog javnog prijevoza predstavio je Borna Abramović, voditelj katedre za željeznički promet Fakulteta prometnih znanosti, istaknuvši da bi za krajnje korisnike javnog prijevoza to značio velik broj linija i veću mobilnost.

Jednako značajno bilo bi i za prijevoznike, kazao je, kojima bi ulazak u ovakav model omogućio dugoročno planiranje poslovanja, ugovore u trajanju od minimalno sedam godina što bi na kraju donijelo stabilnost u radu i veće prihode.

Veliku korist imale bi i lokalne uprave zbog optimalnih subvencija i jeftinijeg održavanja prometnica, a prednost bi se osjetila i u gospodarstvu povećanjem bruto nacionalnog dohotka i mobilnosti radne snage, dodao je Abramović.

Naglasio je pritom da je za ostvarivanje takvog modela prijevoza nužno definirati problem, izraditi statističko-dokumentacijsku osnovu, predvidjeti potražnje prijevoza, a zatim izgraditi i model temeljen na podacima. Kao najvažniji preduvjet istaknuo je nužnost suradnje svih sudionika.

Kao primjer dobre prakse naveo se glavni grad Štajerske, gdje postoje dvije tvrtke sa 64 prijevoznika i pokrivaju područje od oko 1, 2 milijun stanovnika. Njihova je zadaća integracija prigradskih vlakova, tramvaja i autobusa,  formiranje zajedničke karte, ali i posebnih popusta. Da bi građani, odnosno svi korisnici javnog prijevoza bili mobilniji i jednostavnije mijenjali vrste prijevoza, na svim stajalištima postoje razrađeni informacijski sustavi.

Ipak, u raspravi se moglo čuti  i kako zemlje EU imaju dobro izgrađenu infrastrukturu koja je jedan od preduvjeta za postavljanje integriranog prijevoza. Pa iako Hrvatska, u svom Operativnom programu promet provodi niz projekta iz fondova EU koji se odnose na rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove prometne infrastrukture, čeka je dugačak proces pripremanja uvjeta, zaključeno je.

PREZENTACIJA:
Doc. dr. sc. Borna Abramović, dipl. ing. - "Integrirani prijevoz putnika Integrirani prijevoz putnika"