Inspektori sigurnosti željezničkog prometa

  • Odluka o donošenju Programa za polaganje stručnog ispita za željezničke inspektore (.pdf)
  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu (NN 43/18, NN 80/18)
  • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu (NN 9/18)
  • Pravilnik o službenim iskaznicama i značkama inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu (NN 136/14, NN 1/15)
  • Pravilnik o službenoj iskaznici željezničkih inspektora (NN 136/14)
  • Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora sigurnosti željezničkog prometa (NN 127/07)
  • Pravilnik o izmjenama pravilnika o službenoj iskaznici inspektora sigurnosti željezničkog prometa (NN 31/08)
  • Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora sigurnosti željezničkog prometa (NN 13/95)