Vlada: Objedinjavanje svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu RH

 

Vlada je na današnjoj sjednici odlučila pokrenuti Projekt objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu RH, a kojim bi Hrvatska dobila državnu optičku mrežu na cijelom teritoriju. Naime, projektom bi se integrirale već postojeće optičke mreže u vlasništvu državnih tvrtki koje ih ne koriste u potpunosti, a dodatno bi se izgradilo ono što nedostaje za potpunu integraciju.

Za provedbu projekta zadužuje se Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, a obveza koordinacije, praćenja i provedba Projekta te redovito izvještavanje nadležnog Ministarstva pomorstava, prometa i infrastrukture i Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora pripala je Darku Pariću, pomoćniku ministra uprave i nacionalnom promicatelju digitalnog društva.

Ministar Siniša Hajdaš Dončić predstavio je aktualno stanje te dostupnost širokopojasne infrastrukture u RH i istaknuo pozitivne utjecaje na poslovne mogućnosti, kompetitivnost tržišta i zapošljavanja od ulaganja u širokopojasnu internetsku infrastrukturu.

Važnost ovog projekta, kao dugoročne strateške investicije, kazao je, očituje se u mogućnosti zaštite dosad uloženih sredstava u trgovačka društva u većinskom vlasništvu države i osigura povrat uloženog, potrebi smanjenja troškova države za korištenje elektroničkih komunikacijskih usluga, mogućnosti pristupanja širokopojasnom internetu na dosad nedostupnim mjestima te ulaganja u suvremene ICT  tehnologije koje uostalom pridonose rastu ukupnog BDP-a.

Ostvarivanje ICT politika u području razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture gradnjom optičke mreže korištenjem već postojećih optičkih mreža utvrđeno je Programom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2011. – 2015. godine, kao i Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa u RH u razdoblju od 2012. do 2015. godine. Odnosno, Strategija razvoja širokopojasnog pristupa kao jednu od mjera za poticanje djelotvornoga tržišnog natjecanja, predviđa i upravljanje izgrađenom elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom trgovačkih društava u većinskom vlasništvu RH, a s ciljem optimalnog iskorištenja raspoloživih komunikacijskih kapaciteta i njihova stavljanja na tržište, čime bi se svim zainteresiranim operatorima elektroničkih komunikacija otvorila mogućnost korištenja tih kapaciteta uz jednake uvjete.


Prezentacije:

- Ministar dr.sc. Siniša Hajdaš Dončić - DOSTUPNOST ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU U REPUBLICI HRVATSKOJ

- Darko Parić, pomoćnik ministra Uprave - PROJEKT OBJEDINJAVANJA SVJETLOVODNE EK INFRASTRUKTURE U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU