Vlada: Dopuna Zakona o cestama i odluka o upravljanju nekretninama u vlasništvu RH na području Zračne luke Zagreb

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila dopunu Zakona o cestama kojim će se  omogućiti da započete radove na pojedinim dionicama u slučajevima kada se javna cesta razvrstana u autocestu, odnosno državnu cestu, razvrstava u drugu skupinu, radove završi pravna osoba koja je do razvrstavanja upravljala cestom sukladno tehničkim karakteristikama ceste u koju se javna cesta razvrstava.

Novim zakonom regulirat će se nadležnost pravnih osoba koje upravljaju autocestama i državnim cestama i način završetka radova, te omogućiti kontinuirano izvršenje investicijskih projekata.

Za provedbu Zakona nisu potrebna dodatna sredstva u Državnom proračunu.

Vezano za izgradnju novog putničkog terminala Zračene luke Zagreb, usvojen je  prijedlog zaključka o ispunjenu pretpostavki izgradnje putem dodijeljene koncesije kao i prijedlog odluke o davanju na korištenje i upravljanje nekretnina u vlasništvu RH Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture radi predaje u posjed koncesionaru, čime se definira način izvršenja obveza RH kao davatelja koncesije.

Ugovorom o koncesiji od 11. travnja 2012. godine sva prava i obveze društva Zračna luka Zagreb d. o.o. preneseni su na Koncesionara kojemu su dostavljeni popis nekretnine i pokretne imovine društva, Studija utjecaja na okoliš te odobren naziv Projekta.

Preostala obveza RH iz ugovora je osiguranje zemljišta za izgradnju terminala koje je u najvećem dijelu u državnom vlasništvu dano na korištenje MORH-u, dok će se preostali dio zemljišta u privatnom vlasništvu osigurati izvlaštenjem.

Konačno ugovaranje financiranja Projekta očekuje se do početka travnja, kako je i predviđeno Ugovorom o koncesiji. Od koncesionara se očekuje skora dostava dokaza za zatvaranje financijske konstrukcije projekta.

Prilozi: