Sudjelovanje Ministra na Vijeću Europske unije za promet, telekomunikacije i energetiku

 

Na posljednjem ovogodišnjem sastankuVijeća Europske unije za promet, telekomunikacije i energetiku, na kojem je u svojstvu aktivnog promatrača sudjelovalo i izaslanstvo Republike Hrvatske koje je predvodio ministar pomorstva, prometa i infrastrukture dr.sc. Siniša Hajdaš Dončić, raspravljene su teme iz područja prometa – izvješće o napretku izrade uredbe o primjeni i korištenju europskih satelitskih navigacijskih sustava, opći pristup u odnosu na prijedlog uredbe o periodičnim tehničkim pregledima za motorna vozila i njihove prikolice te izvješće o napretku izrade uredbe o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), kojim je predviđeno financiranje prometnih, komunikacijskih i energetskih projekata u Europskoj uniji u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira 2014.-2020..

Donošenje Pravilnika o periodičnom testiranju ispravnosti motornih vozila očekuje se u 2013. godini, a Republika Hrvatska već u ovom trenutku primjenjuje stroža pravila nego zemlje članice Europske unije, što ostavlja prostor da se hrvatsko zakonodavstvo uskladi s odredbama ovog Pravilnika nakon njegova usvajanja.

Vijeće je prihvatilo Izvješće o napretku Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi CEF-a (Connecting Facility Europe), budućeg financijskog instrumenta za transeuropske mreže na području prometa, energetike i telekomunikcija.

Ministar Hajdaš Dončić istaknuo je u raspravi važnost daljnjeg dijaloga sa susjednim  zemljama članicama i Europskom komisijom na uključivanju Republike Hrvatske u dio Uredbe koji se odnosi na listu prioritetnih prometnih pravaca za financiranje u području prometne infrastrukture. Zahvalio je Komisiji na dosadašnjoj suradnji i naglasio kako je uključivanje u transeuropsku prometnu mrežu svakako  jedan od hrvatskih prioriteta. „Hrvatska nije kraj europske mreže, već njezina poveznica sa zemljama jugoistočne  Europe“, zaključio je Hajdaš Dončić.

Raspravljalo se i o financijskom i upravljačkom okviru europskih satelitskih navigacijskih sustava EGNOS i Galileo, za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Republika Hrvatska uključit će se u oba programa nakon punopravnog članstva.

Iz područja zračnog prometa, Vijeće ministara prihvatilo je Izvješće o budućoj europskoj vanjskoj zrakoplovnoj politici, čiji je cilj uspostava konkurentnog prometa između Europske unije i ostalih zemalja te jačanje politika zaštite okoliša u zračnom prometu. Prihvaćeno je potpisivanje i primjena odredaba Sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i država članica te Izraela, koji se  trenutno odvija uglavnom temeljem bilateralnih sporazuma između pojedinačnih država članica i Izraela. Hrvatska ima s Izraelom Sporazum od 2004. godine.

Irski ministar prometa najavio je prioritete irskog predsjedavanja u području prometa za prvu polovinu 2013. godine. Uz konačno donošenje Uredaba o transeuropskim prometnim mrežama i CEF-u, planira se nastavak rada na direktivama koje se odnose na sigurnost putnika, međunarordnu sigurnost u prijevozu i sigurnost plovidbe. Nastavit će se s raspravom o direktivama vezanim uz prava pomoraca.

Tijekom irskog predsjedavanja započet će izrada novog, tzv. četvrtog paketa željezničkih direktiva.

Francusko izaslanstvo izvijestilo je Vijeće EU o primjeni novih zahtjeva o sadržaju sumpora u gorivu za plovila u 2015. godini.

U drugom dijelu sastanka raspravljene su zakonodavne mjere iz područja elektroničkih komunikacija (telekomunikacija) – prijedlozi uredaba o elektroničkoj identifikaciji i uslugama provjere za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu te o smjernicama za transeuropske telekomunikacijske mreže, kao i prijedlog izmjene direktive o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora. Razmatrao se i prijedlog uredbe o Europskoj agenciji za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i prijedlog direktive o dostupnosti internetskih stranica tijela u javnom sektoru.

U okviru rasprave o prijedlogu uredbe o elektroničkoj identifikaciji ministar je istaknuo važnost sigurnosti i interoperabilnosti u vezi sa sustavima e-potpisa, e-ovjere i e-identifikacije, što će bitno olakšati prekograničnu uporabu online usluga. Također je podržao propisivanje minimalne usklađene razine sigurnosti koju bi trebali zadovoljiti nacionalni sustavi svih država članica EU.

Vijeće je održalo političku raspravu o dvjema inicijativama koje su ključne za provedbu Strategije Europa 2020 za pametan, uključiv i održiv rast – Digitalnoj agendi za Europu (DAE) i Pregledu godišnjeg rasta (AGS), a koje je uvodno predstavila potpredsjednica Europske komisije Neelie Kroes. Srednjoročna revizija Digitalne agende za Europu, koju je Europska komisija prihvatila 19. prosinca 2012., ponajviše je usmjerena na područja jedinstvenog digitalnog tržišta, ubrzanje strukturnih reforma u javnim uslugama, širokopojasni pristup, povjerenje i sigurnost, računalstvo u oblaku, poduzetništvo, radna mjesta i vještine te istraživanje i inovacije.

Pregled godišnjeg rasta zamišljen je kao početna faza upravljanja europskom gospodarskom politikom (tzv. Europski semestar), kojom se utvrđuju okvirni gospodarski i socijalni prioriteti u sljedećoj godini, na europskoj i nacionalnoj razini. Slijedom rezultata prošlogodišnjeg AGS-a, na temelju kojih su ICT i jedinstveno digitalno tržište prepoznati ključnim pokretačima rasta u EU, u AGS-u za 2013. godinu predložen je niz prioritetnih aktivnosti za promicanje digitanog gospodarstva na nacionalnoj i europskoj razini.

Za vrijeme radnog ministarskog ručka ministar je sudjelovao u raspravi o potencijalima prometnog sektora kao konvergencijske platforme u odnosu na energetsku i komunikacijsku infrastrukturu.

Na kraju sastanka nastupajuće irsko Predsjedništvo EU predstavilo je program rada za prvu polovicu 2013. godine, koji će biti usmjeren na ostvarivanje ciljeva Digitalne agende za Europu i jedinstvenoga tržišta, na nastavku rada na zakonodavnim mjerama vezanim uz ENISA-u, CEF i smjernice za transeuropske telekomunikacijske mreže, elektroničku identifikaciju, ponovnu uporabu informacija javnog sektora, paket zrakoplovnih propisa, četvrti željeznički paket, pomorsku opremu, tahografe i dr..

Na marginama sastanka Vijeća održana je svečanost potpisivanja sporazuma o okvirnoj suradnji između Europske unije i Eurocontrola te sporazuma o razumijevanju između država obuhvaćenih željezničkim koridorima 1 i 2.

Sastanku Vijeća EU predsjedavao je ciparski ministar komunikacija i javnih radova Efthemios Flourentzou, a Europsku komisiju predstavljali su potpredsjednici Neelie Kroes (povjerenica EU za digitalnu agendu) i Siim Kallas (povjerenik EU za promet).