Održana radionica na temu izrade okvira Strategije nisko-ugljičnog razvoja Hrvatske

 

U organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode u okviru Programa Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj (UNDP) te uz potporu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, održana je sektorska radionica sa stručnjacima iz relevantnih područja na temu izrade Okvira za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja Hrvatske.

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i održivi razvoj, Mario Obrdalj, uvodnim je govorom otvorio prvu u nizu sektorskih radionica u okviru projekta „Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja", te podsjetio na važnost održivog planiranja u borbi protiv klimatskih promjena i naglasio međuresorne suradnje.

Razlozi izrade Strategije nisko-ugljičnog razvoja su planiranje dugoročnog razvoja (do 2050. godine) u skladu s ciljevima smanjenja emisija stakleničkih plinova radi sprječavanja klimatskih promjena, te istraživanje utjecaja mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova na ekonomiju, društvo i okoliš.

Robert Pašićko je ispred UNDP-a ukratko predstavio ciljeve dugoročne Strategije nisko-ugljičnog razvoja do 2050. godine.

Načelnica Službe za zaštitu klime, ozonskog sloja i mora u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Višnja Grgasović, je dala pregled obveza Hrvatske prema Okvirnoj Konvenciji UN-a o promjeni klime (UNFCCC) i ambicioznoj politici Europske unije, te istaknula da uslijed neispunjenja obveza smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2020. godine, Hrvatskoj prijete kazne i visoki troškovi.

Ispred Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, skupu se obratio Ante Nevešćanin, i predstavio nove ideje kod planiranja nove Strategije prometnog razvitka, dok je Vladimir Jelavić, vodeći stručnjak na projektu predstavio predložene mjera za sektor prometa prikupljenih kroz postojeće strategije:
- Poticaji za prelazak na vozila niske potrošnje;
- Prijevoz biciklima;
- Efikasniji javni gradski prijevoz;
- Bolje planiranje i organizacija prometa u gradovima;
- Prelazak sa cestovnog prometa na željeznički prijevoz;
- Povećanje energetske učinkovitosti u prometu (agregirana mjera).

Ključni dio strategije su sektorske mjere za 6 predloženih sektora: energetika, industrija, promet, poljoprivreda, šumarstvo i gospodarenje otpadom.

Više o ovoj temi na web-stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode: Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja Hrvatske.