Strateška pitanja o kvaliteti sustava civilnog zrakoplovstva

 

U organizaciji Europske konferencije civilnog zračnog prometa (ECAC) od 30. kolovoza do 3. rujna 2012. godine u Tbilisiju, Gruzija, održan je 61. sastanak glavnih direktora civilnog zrakoplovstva iz 44 zemlje članice ECAC-a.

Hrvatsku je predstavljao je Dan Simonić, pomoćnik ministra za zračni promet Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, a osim predstavnika država članica sastanku su prisustvovali Raymond Benjamin, glavni tajnik Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO),  Matthew Baldwin, direktor uprave zračnog prometa Europske komisije, David McMillan, glavni direktor Eurocontrol-a, Patrick Goudou, direktor Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) i ostali visoki dužnosnici.

Naglasak i glavne teme sastanka bile su vezane uz određivanje i usklađivanje europskih pozicija na predstojećoj svjetskoj Konferenciji o zračnom prometu (ICAO Air Transport Conference), a najintenzivnija rasprava vodila se oko strateških pitanja iz područja pravila i propisa u civilnom zrakoplovstvu.

Usprkos činjenici da je stanje sigurnosti zračnog prometa u Europi na vrlo visokoj razini, više je država članica izrazilo zabrinutost da određena pravila i propisi nisu sukladni rizicima koje nastoje spriječiti, da su pojedini propisi uvedeni prebrzo i nepotrebno detaljno, da pojedini propisi ne poštuju načela supsidijarnosti, odnosno da pojedina pravila i propisi ne zadovoljavaju sve europske „Better Regulation“ kriterije.

Postignut je zajednički stav da bi razmatranje EASA pravila i propisa od strane država članica ponudilo mogućnosti analize navedenih zabrinutosti i sagledavanja izazova koji se postavljaju pred sustav civilnog zračnog prometa u cjelini.

Tijekom boravka u Tbilisiju organiziran je čitav niz bilateralnih sastanaka,  posebice sa zemljama iz okruženja, tijekom kojih su raspravljane predstojeće aktivnosti i produbljivane međusobne suradnje u cilju podizanja kvalitete sustava civilnog zračnog prometa u regiji.