ODLUKE / 30.05.-14.06. / 30.05.-30.06.

 

30. svibnja 2012. - 30. lipnja 2012.

ODLUKA - O ODREĐIVANJU PARKIRALIŠNIH MJESTA I OGRANIČENJIMA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI JAVNIM CESTAMA


30. svibnja 2012. - 14. lipnja 2012.

ODLUKA - O VISINI NAKNADA U POSTUPKU IZDAVANJA I ODUZIMANJA ODOBRENJA ZA CISTERNE FIKSNO PRIČVRŠĆENE ZA VOZILO UCESTOVNOM PROMETU

OBRAZLOŽENJE:
Na temelju članka 7. stavka 9. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/07), donesen  je Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu (Narodne novine« 133/11.) kojim se propisuju uvjeti koje mora ispunjavati pravna osoba ovlaštena za izdavanje i oduzimanja odobrenja tipa cisterni i odobrenja za pojedinačne cisterne, fiksno pričvršćene za vozilo za prijevoz tekućih zapaljivih tvari i plinova u cestovnom prometu, uvjeti, način i postupak izdavanja i oduzimanja tih odobrenja, vrste pregleda (ispitivanja) cisterni te način vođenja evidencija o izdanim odobrenjima.

Na temelju članka 17. stavak 2. navedenog Pravilnika potrebno je donijeti Odluku
o visini naknada u postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu kojom se utvrđuje visina naknada za izdavanje i oduzimanja odobrenja tipa cisterni i odobrenja za pojedinačne cisterne, fiksno pričvršćene za vozilo za prijevoz tekućih zapaljivih tvari i plinova u cestovnom prometu.

Na temelju članka 35. stavka 3. i 4. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 79/07) potrebno je donijeti Odluku o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama kojom se određuju parkirališna mjesta za vozila za prijevoz opasnih tvari i uvjeti kojima ta mjesta moraju udovoljavati te ograničenja za prijevoz opasnih tvari javnim cestama.

Ova odluka nadopunjena je kategorizacijom tunela i ograničenjima provoza kroz tunele na temelju analize rizika, izrađene sukladno odredbama Zakona o prijevozu opasnih tvari i Priloga A i B Europskog sporazumu o cestovnom prijevozu opasnih tvari, te bi zamjenila Odluku o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama (»Narodne novine«, br. 15/10 i 25/11).

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU:
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je javno internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom prijedloga Odluke – o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama, koje je trajalo u vremenskom periodu od 30.svibnja 2012 do 30.lipnja 2012. i prijedloga Odluke o visini naknada u postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom pometu koje je trajalo od 30.svibnja 2012. do 14.lipnja 2012. godine . U navedenom vremenskom razdoblju  nismo zaprimili nijedno očitovanje predstavnika zainteresirane javnosti.