Sastanak Alijanse Cargo 10

 

U Portorožu je danas, 17. svibnja 2012. održan sastanak predstavnika svih željeznica članica Alijanse Cargo 10. Sudjelovali su Dušan Mes, generalni direktor Slovenskih željeznica,  Dragan Savanović, generalni direktor Željeznica Republike Srpske, Oliver Derkovski, direktor Makedonskih željeznica – Transport;  Vlado Budimir, zamjenik generalnog direktora Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, Dragan Grujić, direktor Prijevoza Željeznica Srbije, te Ivan Lešković predsjednik Uprave HŽ Carga i Vlado Hanžek član Uprave HŽ Carga.

Glavna tema sastanka bila je mogućnost povećanja prijevoza tereta na X. koridoru jer se sve članice Alijanse suočavaju s smanjenjem količina prevezene robe kao i manjim prihodima od prijevoza. Uzrok tome je kompleksna situacija na tržištu uzrokovana gospodarskom krizom te promjenom tokova i vrsta roba koje se prevoze.

Osim s padom prijevoza roba, članice su suočene i s drugim problemima kao što su procesi restrukturiranja, remonti i štrajkovi. Dodatne poteškoće zadaje i predugo vrijeme trajanja prijevoza na X. koridoru te nedovoljna sigurnost robe, u čemu je IV. koridor u prednosti pred X. koridorom. S obzirom da i veliki europski željeznički operateri posluju s milijunskim gubitcima, perspektiva članica Alijanse je još čvršće udruživanje koje će rezultirati povećanjem opsega i efikasnosti prijevoza. Alijansa ima punu podršku uprava svih članica Alijanse, a zanimanje za članstvo izrazile su i Grčke željeznice.

Sudionici sastanka raspravljali su o tome što je ovim načinom udruživanja postignuto od 23. travnja 2010., kada je u Opatiji potpisan Sporazum o zajedničkoj suradnji i nastupu na prijevoznom tržištu, do početka 2012. kada su se Alijansi pridružile Makedonske željeznice. Tijekom tog razdoblja pripremljen je popis  mogućih novih proizvoda, ponude za cjelokupni prijevozni put, potpisan je Sporazum o tehničkoj primopredaji vagona na povjerenje, te dodatni Sporazum uz opći ugovor o uporabi teretnih vagona za 2011. i 2012. godinu.

Radilo se i na skraćivanju voznih vremena vlakova, analizi zakašnjenja i opće iskoristivosti vlakova. Izrađen je priručnik kvalitete usluga o razmjeni podataka i uvjeta prijevoza roba između članica Alijanse, a radilo se na ubrzanju obračuna prijevoznih troškova, smanjenju reklamacija, smanjenju međusobnih financijskih potraživanja. U prethodne dvije godine vidljiv je rezultat rada Alijanse, a budućnost udruženja je neupitna.

Kako bi se povećala učinkovitost Alijanse potrebno je definirati jasnu proceduru formiranja cijene prijevoza i kvalitete, brže razmjenjivati informacije, standardizirati međusobne aktivnosti, razvijati nove projekte i  jačati međusobno povjerenje. O nastavku suradnje raspravljat će se u listopadu.